Oplichting via studenten: 'money mules'

Criminelen zijn steeds op zoek naar nieuwe technieken en nieuwe slachtoffers. Een relatief nieuw fenomeen in onze politiezone is oplichting via money mules. Oplichters beloven (minderjarige) studenten – de zogenaamde money mules – grote sommen geld om hun bankkaart en pincode enkele dagen ter beschikking te stellen. De oplichters gebruiken deze ‘tussenrekening’ om het geld van hun slachtoffers door te sluizen naar zichzelf, zodat ze moeilijker identificeerbaar zijn door politie.

De oplichters, geldinners of rekruteerders benaderen de studenten voornamelijk via populaire sociale media zoals Instagram of Snapchat, maar ook via mond-aan-mondreclame vinden ze steeds vaker bereidwillige money mules. Doordat de opsporingsfase enige tijd in beslag neemt en de verhoren pas na lange tijd plaatsvinden, wordt hen vaak door andere mules verzekerd dat ze niet in de problemen zullen komen. Dat laatste is uiteraard niet het geval. Meer nog: mules maken zich schuldig aan ‘witwassen’, wat als zeer ernstig misdrijf wordt beschouwd.

Indicaties

Money mules halen hun rekening vaak volledig leeg vlak voor de gelden van de slachtoffers gestort worden door de criminele organisatie. Het openen van een nieuwe (extra) rekening kan eveneens een indicatie vormen van de kwade trouw van de mule.

Gevolgen

De gevolgen voor de geldezels en hun ouders zijn niet min. Ten eerste zal de bankrekening van de minderjarige geblokkeerd worden. De rekeninghouder komt op de zwarte lijst van de bank terecht en kan geen rekening meer openen. Wanneer het geld - dat via de rekening van de minderjarige mules doorgesluisd werd – niet verhaald kan worden op de criminele bende, zal justitie aankloppen bij de ouders van de minderjarig mule om de oorspronkelijke gehackte/opgelichte slachtoffers te vergoeden. Als de ouders van de minderjarig mules werkzaam zijn in de banksector, lopen zij zelfs het risico hun job te verliezen.

Gezien de huidige piek van dossiers, blijkt dat er in onze politiezone verschillende rekruteerders op pad zijn en reeds verschillende mules hebben gevonden. We zijn dan ook verschillende onderzoeken gestart.

Vergeet niet: als een verhaal te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat ook. Stel nóóit, aan niemand, je bankkaart ter beschikking. De gevolgen kunnen een enorme impact hebben op de toekomst van jezelf en je omgeving.