Vragenlijst: veiligheidsgevoel massa-evenementen

Het Europese project Letscrowd – waaraan wij als politiezone deelnemen – tracht instrumenten te ontwikkelen die ondersteuning kunnen bieden bij het beheersen van massabijeenkomsten. Om deze instrumenten zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen, zijn we ook enorm benieuwd naar jullie mening. Hoe denken jullie over veiligheid bij massa-evenementen? Nemen veiligheidsinstanties voldoende initiatieven om eventuele bedreigingen de kop in te drukken? Wat kan beter?

Vul de (Engelstalige) vragenlijst in en help ons meer inzicht te verschaffen in het algemene veiligheidsgevoel tijdens grote evenementen: . De resultaten worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt.