Werelddag tegen mensenhandel

30 juli is het werelddag tegen mensenhandel. De precieze omvang van dit fenomeen is door het verborgen karakter ervan moeilijk te vatten, maar met naar schatting 23.000 slachtoffers per jaar treft mensenhandel ook ons land. Daarom ondersteunen we als lokale politiezone de ‘Blue Heart’-campagne tegen mensenhandel.

Blue Heart

Mensenhandel is een wereldwijd probleem. Het draait altijd om uitbuiting: slachtoffers van mensenhandel komen in vernederende en mensonterende omstandigheden terecht. Het gaat om economische en seksuele uitbuiting, maar ook om gedwongen bedelarij, het gedwongen plegen van misdrijven en orgaanhandel.

Internationaal symbool
Crisissituaties zoals de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben de omvang van deze uitbuiting alleen maar verergerd. België wil de strijd tegen mensenhandel dan ook opvoeren. Omdat bewustwording daarbij belangrijk is, steunen verschillende overheden en partners over de hele wereld de ‘Blue Heart’-campagne van de Verenigde Naties, met het ‘Blauwe Hart’ als internationaal symbool van de strijd tegen mensenhandel.

Samen maken we een vuist tegen mensenhandel.