Zichtbare weggebruikers beloond!

Tijdens de donkere dagen – tussen de herfst- en de krokusvakantie – gingen onze collega’s op pad om de duidelijk zichtbare, “fluorescerende” fietsers en voetgangers in het verkeer te spotten.

De namen van de leerlingen die een fluovestje droegen, werden genoteerd. Daarvan werden 25 leerlingen willekeurig uitgekozen en in de bloemetjes gezet. Zo ook deze leerlingen van Maris Stella! Proficiat!

Leerlingen Maris Stella fluoactie 2019