Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025

Elke zes jaar wordt een nieuw Zonaal Veiligheidsplan opgesteld. Het is als het ware een bedrijfsplan met daarin de krijtlijnen van onze werking voor de komende jaren.

Dit plan bevat niet enkel de prioriteiten voor de komende jaren en de initiatieven die we daarvoor nemen; ook onze dagelijkse werking zit erin vervat. Voor de concrete aanpak van elke prioriteit wordt een actieplan of project uitgewerkt met een of meerdere doelstellingen.

Externe prioriteiten

  • Woninginbraken
  • Verkeers(on)veiligheid
  • Zedenmisdrijven en intrafamiliaal geweld
  • Drugs
  • Informaticacriminaliteit

Interne prioriteiten

  • Digitalisering
  • Cultuur