Totstandkoming

Met onze Missie-Visie-Waarden (M-V-W) beschrijven we wat we doen en voor wie (de missie), hoe we onze opdrachten willen vervullen (de visie) en welke individuele kenmerken (de waarden) elk personeelslid moet hebben om de missie en visie te verwezenlijken.

Tijdens een korpsoverleg in 2019 werd er zowel via individuele workshops als via groepsgesprekken op een interactieve manier op zoek gegaan naar wat onze medewerkers belangrijk vinden in hun dagelijkse (werk)leven en wat hen gelijkstemt.

Het doel hiervan was om te weten te komen met welke waarden we ons als organisatie, maar ook als individuele medewerker, kunnen identificeren. Op deze manier werd er getracht op zoek te gaan naar een nieuwe missie-visie-waarden voor de politiezone Voorkempen. Een visie waar zoveel mogelijk medewerkers zich in kunnen vinden en waarden waar we allen samen achter staan. Elkeen zijn input kon en mocht daarbij niet ontbreken!

Hieruit werden zowel interne als externe waarden gehaald die we enerzijds als medewerkers naar elkaar toe willen uitdragen maar waarvoor we anderzijds ook als organisatie willen staan.