Waarden

De waarden zijn individuele kenmerken die elke medewerker moet hebben. Het zijn elementaire voorwaarden voor het uitvoeren van de missie en de visie. Men moet geloven in de waarden en ze ook continu toepassen/uitdragen. Ze vormen een essentieel cultureel referentiekader en worden als volgt geformuleerd.

Om er als een professionele organisatie met dienstverlening waarop men kan rekenen, te kunnen staan, rekenen wij als politiezone Voorkempen op de volgende externe waarden:

  • Integriteit: walk the talk! Geen loze beloftes, maar op een effectieve en dienstverlenende manier doen we wat we zeggen.
  • Samenwerking: om te streven naar een optimale veiligheidsbeleving is samen- en netwerking met alle partners van primordiaal belang.
  • Vertrouwen: u kan op ons rekenen! Onze politiezone wil met zijn dienstverlening het vertrouwen uitstralen waar onze samenleving recht op heeft.
  • Respect: in een maatschappij die voortdurend evolueert, is respect van onmisbare waarde. Onze politiezone wil hierbij garant staan voor een correcte dienstverlening op maat. Wij zijn ervan overtuigd dat wij op deze manier ook uw respect zullen krijgen.
  • Verantwoordelijkheid: uw veiligheid is onze prioriteit! Daarom willen wij staan voor een open en transparante werking.

Om de beoogde veilige “thuishaven” voor onze medewerkers te creëren, wordt volop ingezet op een gezond beleid met een glimlach, waarbij we steunen wij op de volgende interne waarden:

  • Eerlijkheid: intern wordt er ingezet op een open en eerlijke feedbackcultuur waarbij transparantie en duidelijkheid sleutelwoorden zijn.
  • Waardering: er wordt een positief beleid gevoerd waarbij de talenten en de inzet van onze medewerkers (h)erkend worden. Ook voor zaken die vanzelfsprekend zijn mag waardering worden uitgesproken.
  • Humor: wie geluk wil oogsten, moet humor zaaien. Daarom is er binnen onze politiezone ruimte voor een lach waar dit past.
  • Respect: een ketting is niet sterker dan de zwakste schakel. Daarom verwachten wij onderling respect tussen ALLE medewerkers om een goede samenwerking te garanderen.
  • Gezondheid: een gezonde geest in een gezond lichaam! Daarom zetten wij via diverse initiatieven in op zowel de mentale als de fysieke gezondheid van onze medewerkers. Daarnaast proberen wij ook ons steentje bij te dragen aan een gezonde samenleving. Hiervoor zetten wij maximaal in op milieuvriendelijke en duurzame maatregelen.
Korpswaarden