Politieraad

In een meergemeentezone zoals politiezone Voorkempen, worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad.

De respectievelijke gemeenteraden uit de zone vaardigen enkele van hun leden af naar de politieraad. De politieraad is bevoegd voor personeelszaken (personeelsformatie, aanwervingen, ...) en het budgettair beheer (begroting, overheidsopdrachten, ...) van de politiezone.

In onze zone zetelen, behalve de vier burgemeesters, 21 gemeenteraadsleden in de politieraad. Hun aantal is voor elke gemeente evenredig met het aantal inwoners. Ook de korpschef neemt deel aan de vergaderingen en de politiesecretaris zorgt voor de notulen.

De vergadering bestaat uit een openbaar gedeelte en een gesloten gedeelte. Iedereen kan het openbare gedeelte bijwonen. Dit gedeelte komt telkens als eerste aan bod.

Wanneer?

Omwille van de coronamaatregelen zal deze vergadering digitaal plaatsvinden. Er wordt aan externen de mogelijkheid geboden ook digitaal de openbare zitting te volgen. Op de avond van de vergadering zal de link om live te volgen hier te raadplegen zijn.

Datum Tijdstip Locatie Agenda

Verslag

16.12.2020 20 uur

Livestream

    zie bijlage onderaan deze pagina  

 

*Het COVID-19 virus en de strijd tegen de verdere verspreiding ervan zorgden er voor dat een fysieke samenroeping van de politieraad op datum van 22.04.20 niet aangewezen was. Het principe van de openbaarheid van de zitting kon in de huidige omstandigheden niet nageleefd worden. Daarom besloot de voorzitter van de politieraad tot niet-openbaarheid van de vergadering van de politieraad van 22.04.2020. Om u toch de mogelijkheid te geven kennis te nemen van de inhoud van deze vergadering, werd er een audioverslag gemaakt. Jammer genoeg is dit audioverslag - wegens technische problemen - slechts vanaf het einde van agendapunt drie beschikbaar. Dit audioverslag kan op eenvoudig verzoek opgevraagd worden bij de politiesecretaris (veronique.berat@police.belgium.eu).

 

Samenstelling

Brecht

 • Sven Deckers: burgemeester van Brecht (N-VA)
 • Ludwig Anthonissen (Open VLD)
 • Sofie Faes (CD&V - CDB)
 • Tatiana Vandekeere (CD&V - CDB)
 • Patrick Van Assche (VB)
 • Kelly Van Looy (N-VA)
 • Ben Van Riel (N-VA)
 • Hans Verbeeck (N-VA)

Malle

 • Harry Hendrickx: burgemeester van Malle (DBM) voorzitter
 • Dries De Vry (N-VA)
 • Paul Van Ham (OOSTWEST)
 • Ingrid Vrints (CD&V)
 • Jolien Vrints (DBM)

Schilde

 • Dirk Bauwens: burgemeester van Schilde - (N-VA)
 • Kristof Droessaert (Open VLD)
 • Micheline Duysens (N-VA)
 • Tara Godts (N-VA)
 • Hans Hanssen(CD&V)
 • Valérie Van Genechten (Open VLD)

Zoersel

 • Liesbeth Verstreken: burgemeester van Zoersel (N-VA)
 • Marcel De Vos (N-VA)
 • Rita Laureyssens (N-VA)
 • Karin Verbiest (NVA)
 • Roel Van Elsacker (CD&V)
 • Alex Verbergt (CD&V)

 

Politieraad 2019 - 2025

 

Bijlagen