Politieraad

In een meergemeentezone zoals politiezone Voorkempen, worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad.

De respectievelijke gemeenteraden uit de zone vaardigen enkele van hun leden af naar de politieraad. De politieraad is bevoegd voor personeelszaken (personeelsformatie, aanwervingen, ...) en het budgettair beheer (begroting, overheidsopdrachten, ...) van de politiezone.

In onze zone zetelen, behalve de vier burgemeesters, 21 gemeenteraadsleden in de politieraad. Hun aantal is voor elke gemeente evenredig met het aantal inwoners. Ook de korpschef neemt deel aan de vergaderingen en de politiesecretaris zorgt voor de notulen.

De vergadering bestaat uit een openbaar gedeelte en een gesloten gedeelte. Iedereen kan het openbare gedeelte bijwonen. Dit gedeelte komt telkens als eerste aan bod.

Wanneer?

Datum Tijdstip Locatie Agenda

Verslag

april 2021 -

-

   Van zodra de agenda beschikbaar is, zal die op deze pagina raadpleegbaar zijn.  

 

Samenstelling

Brecht

 • Sven Deckers: burgemeester van Brecht (N-VA)
 • Ludwig Anthonissen (Open VLD)
 • Sofie Faes (CD&V - CDB)
 • Tatiana Vandekeere (CD&V - CDB)
 • Patrick Van Assche (VB)
 • Kelly Van Looy (N-VA)
 • Ben Van Riel (N-VA)
 • Hans Verbeeck (N-VA)

Malle

 • Harry Hendrickx: burgemeester van Malle (DBM) voorzitter
 • Dries De Vry (N-VA)
 • Paul Van Ham (OOSTWEST)
 • Ingrid Vrints (CD&V)
 • Jolien Vrints (DBM)

Schilde

 • Dirk Bauwens: burgemeester van Schilde - (N-VA)
 • Kristof Droessaert (Open VLD)
 • Micheline Duysens (N-VA)
 • Tara Godts (N-VA)
 • Hans Hanssen(CD&V)
 • Valérie Van Genechten (Open VLD)

Zoersel

 • Liesbeth Verstreken: burgemeester van Zoersel (N-VA)
 • Marcel De Vos (N-VA)
 • Rita Laureyssens (N-VA)
 • Karin Verbiest (NVA)
 • Roel Van Elsacker (CD&V)
 • Alex Verbergt (CD&V)

 

Politieraad 2019 - 2025

 

Bijlagen