Politiezone Lommel wil spookbedrijven aanpakken

Spookbedrijven

Spookbedrijven zijn slapende of fictieve vennootschappen die op papier bestaan, maar in werkelijkheid economisch niet actief zijn. Ze worden door criminelen gretig gebruikt als dekmantel voor fraude en het witwassen van geld. Deze vennootschappen zijn vaak moeilijk te vinden, omdat ze enkel in theorie ‘gevestigd’ zijn op een fictief adres of een adres dat niet overeenstemt met de beweerde handelsactiviteiten. Zo is het mogelijk dat op deze locatie enkel een brievenbus, een weide, een leegstaande loods of een woning van een nietsvermoedende burger gelegen is.

Politie Lommel neemt zich voor om, in samenwerking met Stad Lommel en ARIEC Limburg (Arrondissementeel Informatie- en Expertisecentrum), op een gestructureerde manier over te gaan tot controles van de bedrijven-adressen op haar grondgebied. Hierbij wil ze ook een beroep doen op de lokale bevolking, die een belangrijke rol kan spelen in het signaleren van malafide ondernemingen. 

Mogelijke aanwijzingen/ervaringen die verband kunnen houden met spookbedrijven :

  • post ontvangen van een bedrijf waarmee u geen band heeft
  • benadering door personen die er verkeerdelijk van uitgaan dat u in relatie staat tot een bedrijf
  • brievenbus overvol met post voor een bedrijf dat er niet gevestigd is
  • bedrijf moeilijk of niet bereikbaar
  • geen handelsactiviteit op opgegeven adres 
  • zelden of nooit iemand aanwezig
  • geen verwijzingen naar enig bedrijf op gevel, bel, brievenbus, logo’s, …
  • opgegeven adres bestaat niet (bijv. huisnummer X, bus Y).

 

Indien u de lokale politie in kennis wenst te stellen van informatie die zou kunnen leiden tot het detecteren van een spookbedrijf of indien u vragen heeft aangaande het onderwerp, dan kunt u contact opnemen met het recent in het leven geroepen meldpunt voor bedrijfsfraude via het e-mailadres pz.lommel.bedrijfsfraude@police.belgium.eu.  Meldingen worden steeds discreet behandeld.

Labels