Over ons

De Belgische politie is een geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus: de federale en de lokale politie.
De lokale politie bestaat uit 189 politiezones, waarvan de politiezone Lommel er één is.
Wij staan in voor de veiligheid en leefbaarheid in de stad Lommel.

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties:

  • Wijkwerking
  • Onthaal
  • Interventie
  • Slachtofferbejegening
  • Lokale recherche
  • Handhaving openbare orde
  • Verkeer

Lees verder in deze rubriek meer over:

  • de korpschef
  • het organogram van onze politiezone

Wij geloven in een gemeenschapsgerichte, kwalitatieve politiezorg die bijdraagt tot veiligheid en leefbaarheid.

De prioriteiten en aandachtspunten van onze politiezone zijn vastgelegd in het zonaal veiligheidsplan.

De Politie speelt verschillende rollen in onze samenleving - en ze zijn allemaal even essentieel. We zijn daarom voortdurend op zoek naar collega's met de meest gevarieerde achtergrond. We hebben niet enkel behoefte aan politieambtenaren (van agent tot commissaris), maar ook aan ondersteunend burgerpersoneel zoals informatici, boekhouders, dokters, technici en andere specialisten. Voor gelijk welke functie garandeert de Politie jou een carrière met veel verantwoordelijkheden waarin je inzet beloond zal worden.

Lommel is een plaats en een stad in de Belgische provincie Limburg. De Kempense stad telt sinds 7 juli 2016 exact 34.000 inwoners en behoort tot het kieskanton en het gerechtelijk kanton Lommel-Neerpelt.

Naast woonkernen kent de stad Lommel ook een aantal natuurgebieden, zoals het natuurgebied De Watering, de Lommelse Sahara, en talrijke bossen en heidegebieden. Lommel is de derde winkelstad van Belgisch-Limburg met een handelscentrum en winkelcentra De Singel en Vivaldi. Van belang is het zilverzand dat hier gewonnen wordt ten behoeve van de glasindustrie. Sommige zandwinningsgroeven zijn getransformeerd in natuurgebieden en recreatieterreinen, waaronder de Lommelse Sahara.

De stad Lommel ligt op de waterscheiding van de stroomgebieden van Schelde en Maas, en binnen deze stroomgebieden van Nete respectievelijk Dommel.