Nieuws

Je zal op onze website algemene informatie vinden over de politie, alsook nuttige preventietips, nieuws uit onze politiezone, info over politiereglementen, verkeerscampagnes, enz..

Via de knop "Wijkagenten" kan je jouw wijkagent vinden en ook het aanvragen van vakantietoezicht kan via een link op onze website.

 

Foto uitnodiging

Op 04/04/2020 organiseert de federale wegpolitie van de provincie Limburg haar jaarlijkse infodag voor Motorhomes en Caravans.

Voor de derde maal staan de collega's ter beschikking van de mensen die gebruik maken van een motorhome of caravan. Deze infodag gaat opnieuw door op de terreinen van de verkeerspost te Houthalen.

In bijlage vindt je een affiche over deze infodag.

 

 

Vanaf maandag 27/01/2020 zal de verkeerssituatie in het Dorp wijzigen. De zuidelijke kant van het Dorp zal open gesteld worden voor het verkeer komende vanuit de Vreyshorring richting het kruispunt Lepelstraat/Kerkstraat/Einderpad. De Molsekiezel zal ter hoogte van café de kroon afgesloten zijn.

In de bijlage kan je een situatieplan raadplegen. De groene pijlen in de Molsekiezel en de Gasstraat, die een dubbele richting aanduiden, zullen pas in de latere fase 4B in voegen gaan.

 

Heb jij een brief, e-mail of telefoon gekregen van een incassobureau zonder dat je weet waarvoor? Dan ben je niet alleen. De Economische Inspectie van de FOD Economie wordt overstelpt door meldingen over frauduleuze incassobureaus. Ze zetten consumenten op een agressieve wijze onder druk om onterechte rekeningen te betalen.

323789 156 19 banners%20news 1000x653 tablet nl 06eb0c large 1562760998

In 2018 kreeg de Economische Inspectie 849 meldingen over valse incassobureaus. De eerste acht maanden van 2019 kreeg ze al meer dan 1.900 meldingen. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar dus. In 240 van deze meldingen deelden de melders mee dat zij financiële schade geleden hadden, en dit voor een totaal van bijna 150.000 euro.

Hoe gaan deze oplichters te werk? 

De werkwijze van valse incassobureaus is meestal dezelfde. Nietsvermoedende consumenten worden telefonisch benaderd met een aanbod voor bijvoorbeeld de huur van een huisje, een goedkope reis, korting op producten of voor het innen van vermeende belastingschulden.

Vaak is er helemaal geen contract: consumenten hebben gezegd dat ze alleen informatie over de aanbieding willen ontvangen en hebben dus niet ingestemd met het aanbod. Maar soms zijn consumenten ook niet eens benaderd en gaat het dus om een compleet verzonnen contract.

Toch bellen de oplichters maanden of jaren later de consument op omdat er nog een rekening openstaat, die ondertussen opgelopen is tot honderden euro's. Consumenten worden herhaaldelijk gebeld, gemaild en voelen zich zwaar onder druk gezet om te betalen, zonder dat het incassobureau ingaat op de mededeling van de consument dat de rekening onterecht is. Uit de meldingen blijkt dat het taalgebruik steeds agressiever en dwingender wordt en dat de oplichters dreigen met bevoegdheden die ze niet hebben, zoals de inzet van deurwaarders of een beslaglegging.  

  "Een onbekende vrouw deelde mij telefonisch mee dat er een openstaande factuur was die binnen de drie dagen betaald moest worden, anders zou het dossier overgemaakt worden aan een deurwaarder. Het initiële bedrag was 100 euro, maar dit liep door allerlei administratiekosten op tot 481 euro. Ze luisterde niet naar mijn mededeling dat ik het schuldeisende bedrijf totaal niet ken en er zeker niets gekocht heb."

Karin (fictieve naam)

Wat kan je doen als je gecontacteerd wordt?

  • Kijk allereerst na of je het bedrijf kent en of je bij hen inderdaad een onbetaalde schuld hebt.
  • Een incassobureau moet altijd verplicht ingeschreven zijn bij de FOD Economie voordat zij hun activiteiten mogen uitvoeren. Ga hier na of het incassobureau ingeschreven is.
  • Is het incassobureau niet ingeschreven bij de FOD Economie? Betaal de rekening dan zeker niet, ook niet wanneer het incassobureau dreigt met hoge kosten, deurwaarders of andere maatregelen. Laat je niet onder druk zetten!
  • Hang de telefoon op wanneer het incassobureau je blijft lastig vallen. Indien je e-mails of brieven ontving, betwist die dan. De betwisting gebeurt het best per e-mail met ontvangstbevestiging of per aangetekende brief, waarin je al jouw argumenten aanhaalt. Je kunt een modelbrief op onze website terugvinden.
  • Weet dat een beslaglegging alleen via een deurwaarder en niet via een incassobureau kan gebeuren. De inbeslagname van meubilair/goederen kan enkel na de officiële betekening van een dwangbevel door de deurwaarder bij je thuis. Zij wordt nooit per e-mail verzonden.

Toch betaald?

  • Licht jouw bank zo snel mogelijk in.
  • Meld valse incassobureaus op het Meldpunt van de FOD Economie via https://meldpunt.belgie.be. Kies voor "Factuur / betalingsverzoek / betaling" en vervolgens voor "Aanmaningsbrief ontvangen van incassobureau, advocaat of gerechtsdeurwaarder" en je krijgt aan het einde van jouw melding meteen advies en informatie over welke stappen je nog kan ondernemen en wie je daarbij kan helpen.
  • Doe aangifte bij de Lokale Politie in je buurt.

Een foto van twee fietsers bij valavond, 1 met, 1 zonder fietsverlichting

Van maandag 2 december 2019 tot vrijdag 6 december 20'l 9 gaat de provinciaal gecoördineerde thema-actie
'Verlichting - zwakke weggebruikers / bromfietsers' van start.

Herfst en winter staan in België gelijk aan donkere dagen, met vaak grillig regenachtig weer, een degelijke fietsverlichting is dan absoluut geen overbodige luxe.

" Fietsverlichting is niet alleen belangrijk om zelf goed te kunnen zien waar je fietst, maar ook vooral dat
de andere weggebruikers je goed kunnen zien. Je veilig voelen in het verkeer begint met je zichtbaar
maken, val dus op! Als iedere fietser nu zijn licht aan zou doen, dan zou dat veel onnodige slachtoffers
schelen. Elk leven dat we redden is er één!

Fietsen zonder licht in het donker is dus levensgevaarlijk. En fietsverlichting is dan nog maar een
minimum; fluo-vestjes en andere fluo-gadgets met verlichting combineren is nog beter! "


Daarom zullen tijdens de periode van 2 december tot en met 6 december, de Limburgse politiekorpsen
traditioneel aandacht schenken aan de zichtbaarheid van fietsers en bromfietsers in het verkeer.
Wanneer minderjarigen (-18 jaar) betrapt worden op defecte verlichting of het niet gebruiken van
verlichting, kan er gebruik gemaakt worden van het 'jongeren-pv' en de hieraan gekoppelde
verkeersvormingsklas.

Het parket engageert zich om de in het kader van de actie opgestelde processen-verbaal met prioriteit te
behandelen.

Om deze actie te doen slagen, hebben we natuurlijk de medewerking van de politiezones, het parket, de
gemeenten én de media nodig. Daarom wil ik u vragen om dit persbericht te publiceren of op uw website
te plaatsen.

Deze thema-actie "Verlichting zwakke weggebruikers" zal worden herhaald tijdens de week van 6 tot en
met 10 januari 2020.