Nieuws

Je zal op onze website algemene informatie vinden over de politie, alsook nuttige preventietips, nieuws uit onze politiezone, info over politiereglementen, verkeerscampagnes, enz..

Via de knop "Wijkagenten" kan je jouw wijkagent vinden en ook het aanvragen van vakantietoezicht kan via een link op onze website.

Foto van een man met een metaaldetector

Magneetvissen kwam afgelopen zomer vaak in de aandacht. Er werden vondsten met behoorlijke nieuwswaarde gedaan, maar jammer genoeg niet altijd door mensen die de regels volgden. Zoiets gebeurt daarom niet bewust: velen weten niet eens dat er überhaupt regels zijn om te volgen. De Vlaamse Waterweg NV, eigenaar en beheerder van heel wat waterlopen in Vlaanderen, geeft om veiligheidsredenen nooit toestemming, en heeft de politie gevraagd om te beboeten in geval van overtreding. Onroerend Erfgoed vraagt aan de magneetvissers om zich in regel te stellen met de onroerenderfgoedwetgeving, zodat zij met gerust geweten hun hobby kunnen uitvoeren.

Een magneetvisser heeft toestemming van de eigenaar van het water waarin hij te werk gaat nodig. Zonder die toestemming is hij in overtreding met het Strafwetboek van de federale overheid en kan de magneetvisser door de politie geverbaliseerd worden. Ten tweede heeft hij in Vlaanderen een officiële erkenning als metaaldetectorist nodig van het agentschap Onroerend Erfgoed. Magneetvissen is een vorm van metaaldetectie, en valt onder het Onroerenderfgoeddecreet. Magneetvissen met toestemming van de eigenaar maar zonder erkenning (of omgekeerd), is eveneens een misdrijf.

  Wie voorwerpen uit de bodem haalt, doet in principe aan archeologie. Wat wel en niet mag, is duidelijk omschreven in de onroerenderfgoedwetgeving. Om vondsten met erfgoedwaarde op de juiste manier te kunnen registreren, en hun wetenschappelijke context te interpreteren, kan niet iedereen zomaar vrijelijk metalen voorwerpen gaan opvissen of detecteren. Daarvoor is een erkenning als metaaldetectorist nodig. Een erkend detectorist is verplicht om zijn vondsten online te melden, zodat het agentschap Onroerend Erfgoed de wetenschappelijke waarde ervan kan opnemen in de Centrale Archeologische Inventaris. Die databank is een belangrijke bron van informatie voor erfgoedonderzoekers en omgevingsambtenaren. Een erkenning als metaaldetectorist en magneetvisser kan je gratis aanvragen bij Onroerend Erfgoed. Enige voorwaarden: meerderjarig zijn en beschikken over een bewijs van goed gedrag en zeden.

Een erkend metaaldetectorist ontvangt een persoonlijke legitimatiekaart op naam, en moet die ook kunnen voorleggen op vraag van de politie. Een legitimatiekaart is een persoonlijk document, en mag dus niet uitgeleend worden aan anderen. Ook niet aan je kinderen. Minderjarigen mogen enkel magneetvissen in aanwezigheid van iemand met een erkenning. De kinderen uit de krant, die recent nog geweren of brandkasten opvisten, deden dit dus op illegale wijze. Zoals reeds gezegd, is de minimumleeftijd voor aanvraag van een erkenning 18 jaar. Daarnaast spreekt het voor zich dat het om veiligheidsredenen niet aangewezen is om kinderen onbegeleid te laten magneetvissen.

Op de website van Onroerend Erfgoed vind je alle informatie over de metaaldetectieregelgeving, een handige folder in pdf-formaat, en een blog die de regels rond magneetvissen op een duidelijke manier uitlegt

De regels om te detecteren en magneetvissen kan je nalezen in de Code van Goede Praktijk: https://www.onroerenderfgoed.be/detecteren-volgens-de-code-van-goede-praktijk 

Sensibiliseringsfoto

Vanaf maandag 2 september gaat de provinciaal gecoördineerde thema-actie “Veilig Schoolverkeer” van start. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen veilig op school en terug thuis geraken.

Maandag 2 september: start van het nieuwe schooljaar! 

Zowel voor ouders en kinderen als voor leerkrachten een spannend moment. En dit heeft ook zo zijn weerslag op het verkeer. Kinderen zijn vaak hun speelsheid van de grote vakantie nog niet kwijt en ouders willen (of moeten), na het naar school brengen van de kinderen, zich alweer haasten naar het werk. Ook de overige automobilisten moeten terug wennen aan kinderen in het verkeer na twee relatief rustige maanden op de weg. Het is dan ook opletten geblazen in de schoolomgeving.

Om de veiligheid in de schoolomgeving én van de schoolgaande jeugd te garanderen, organiseert de gouverneur, in samenwerking met het provinciebestuur, de burgemeesters, de politiediensten en het Limburgs parket dit jaar al voor de 18e keer, de provinciaal gecoördineerde thema-actie “Veilig Schoolverkeer”. Deze thema-actie start op 2 september 2019 en loopt tot 20 september 2019.

Hoe gaat het in zijn werk?

De lokale politie besteedt tijdens de thema-actie extra aandacht aan overtredingen begaan door zowel volwassenen, jongvolwassenen als kinderen. In de schoolomgeving zal de politie extra controleren op het dragen van de veiligheidsgordel, het foutief parkeren en op snelheid. Jongeren worden dan weer gecontroleerd op de technische eisen van hun fiets/bromfiets en op hun (rij)gedrag in het verkeer.

Naast de controles wordt dit jaar extra gesensibiliseerd via ludieke maar ook treffende flyers en affiches die door de scholen worden meegegeven aan de ouders.

Deze thema-actie is en blijft nodig omdat een verkeersveilige schoolomgeving nu eenvoudigweg niet zonder controle op de naleving van verkeersregels, kan.

Maar zo benadrukt gouverneur Herman Reynders: “het optreden van de politie is er niet op gericht om het extra moeilijk te maken voor volwassenen en de kinderen. Onze eerste bezorgdheid is en blijft ‘veilig schoolverkeer’. Laten we er dan ook samen voor zorgen dat alle kinderen veilig op school en terug thuis geraken!” 

Na afloop van de thema-actie zal een rapport worden opgesteld van de resultaten. 

Bron: http://www.limburg.be/

 

Noodplanning en crisisbeheer logo

 

Op het kanaal naar Beverlo werden drijflagen waargenomen. Na staalname bevestigt de VMM de aanwezigheid van toxische blauwalgen in het kanaal naar Beverlo vanaf de aansluiting met het kanaal Bocholt-Herentals (grondgebied Lommel) tot de ophaalbrug NV Nyrstar (grondgebied Balen, provincie Antwerpen).