Nieuws

Je zal op onze website algemene informatie vinden over de politie, alsook nuttige preventietips, nieuws uit onze politiezone, info over politiereglementen, verkeerscampagnes, enz..

Via de knop "Wijkagenten" kan je jouw wijkagent vinden en ook het aanvragen van vakantietoezicht kan via een link op onze website.

Van maandag 30/11/2020 tot vrijdag 04/12/2020 gaat de provinciale thema-actie 'verlichting - zwakke weggebruikers/bromfietsers' van start.

Herfst en winter staan in België gelijk aan donkere dagen, met vaak grillig, regenachtig weer. Fietsers moeten beseffen dat een degelijke fietsverlichtiing dan absoluut geen overbodige luxe is.

Fietsen zonder licht in het donker is levensgevaarlijk en fietsverlichting is dan nog maar een minimum. Fluo-vestjes en fluo-gadgets combineren met verlichting is nog beter.

Daarom zullen tijdens de periode van 30/11 tot en met 4/12, de Limburgse politiekorpsen traditioneel aandacht schenken aan de zichtbaarheid van fietsers en bromfietsers in het verkeer.

Wanneer minderjarigen (-18) betrapt worden op defecte verlichting of het niet gebruiken hiervan, kan er gebruik gemaakt worden van het 'jongeren-pv' en de hieraan gekoppelde verkeersvormingsklas.

Het parket engageert zich om de in het kader van de actie opgestelde processen-verbaal met prioriteit te behandelen.

De actie zal herhaald worden tijdens de week van 04/01/2012 tot en met 08/01/2020.

Lees zeker de veiligheidstips (zie bijlage)

 

Vogelgriep : informatie aan de hobbyhouders van pluimvee en vogels

Als gevolg van het aantreffen van vogelgriep bij wilde vogels in enkele kustgemeenten, zijn er voorzorgsmaatregelen genomen die ook hobbyhouders van pluimvee en andere vogels in gans België betreffen. Onder hobbyhouders worden de gezinnen verstaan die enkele kippen in de tuin houden, maar ook sierpluimveehouders en vogelliefhebbers die soms honderden dieren hebben, en duivenmelkers.

Deze maatregelen worden in de eerste plaats genomen om uw dieren maximaal te beschermen tegen vogelgriep. Deze vogelziekte is zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor deze dieren. Het vogelgriepvirus wordt gemakkelijk door contact met wilde vogels of hun uitwerpselen overgedragen.
De voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om wilde vogels buiten uw kippenren of vogelhok te houden.

Welke zijn deze voorzorgsmaatregelen?

- U dient al uw pluimvee en vogels op te hokken of af te schermen. Het afschermen kan gebeuren door uw dieren op te sluiten in hun hok of in een gebouw. Daarnaast is het ook mogelijk om de dieren buiten te houden, op voorwaarde dat hun terrein of een deel van het terrein zowel langs de zijkanten als langs boven met gaas of netten afgesloten wordt van wilde vogels. De mazen van het gaas of het net mogen ten hoogste 10 cm groot zijn, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden.

- Daarnaast moet u uw dieren binnen voederen en het drenken of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is. U mag daarbij geen oppervlaktewater of water dat toegankelijk is voor wilde vogels als drinkwater geven. Daarnaast worden alle markten en verzamelingen van pluimvee en andere vogels strenger
gereguleerd
, van zodra de maatregelen omtrent covid-19 dergelijke evenementen opnieuw toelaten.
 Dit is nodig om eventuele besmettingen met vogelgriep in de hobbysector geen kans op verspreiding te geven. Verzamelingen zijn alle evenementen of activiteiten waarbij vogels van verschillende hobbyhouders worden samengebracht, bijv. voor een tentoonstelling, een beurs of prijskamp, of – in het geval van sportduiven – wedstrijdvluchten.

Het FAVV benadrukt dat er geen risico is wat betreft de consumptie van pluimveevlees en eieren. U kan dus zonder problemen de eieren van uw dieren verder blijven gebruiken!

U kan voor verdere informatie steeds de website van het FAVV raadplegen op www.favvafsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/.

Preventiecampagne geeft tips om niet in de val te trappen

Heb jij een brief, sms, e-mail of telefoon gekregen van een incassobureau zonder dat je weet waarvoor? Dan ben je niet alleen. De Economische Inspectie van de FOD Economie wordt de laatste maand overstelpt door meldingen over frauduleuze incassobureaus. Sinds de start van de campagne 'Trap niet in de val' registreerde ze maar liefst drie keer zoveel meldingen.

323789 156 19 banners%20news 1000x653 tablet nl 06eb0c large 1562760998

De Economische Inspectie ontvangt de laatste tijd heel wat meldingen van consumenten die telefonisch of via e-mail benaderd worden door valse incassobureaus. Ze contacteren je in naam van een niet-bestaand incassobureau of gebruiken zelfs de naam en het logo van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Je krijgt de boodschap dat je nog een openstaande schuld hebt die je dringend moet voldoen. Je hebt maar enkele dagen de tijd om je zogezegde schuld te betalen en ze dreigen met beslag op je inboedel, je woning en je inkomsten. Vaak gaat dat gepaard met verscheidene telefoontjes of herinneringen per e-mail op zeer korte tijd. Wanneer je meer verduidelijking vraagt over de openstaande schuld, krijg je slechts een heel vaag antwoord.

Ik ontving een e-mail waarin stond dat ik nog een bedrag van 387.34€ met bijhorende referte moest betalen op een Duits bankrekeningnummer. Het incassobureau beweerde dat zij mij al verschillende keren probeerden te contacteren. Volgens hen zou er binnen enkele dagen beslag gelegd worden voor de zogezegde achterstallige betaling, hoewel ik niet weet van wie of wat en aan wie ik dit bedrag zou moeten betalen. Er werd nooit een aanmaning verstuurd 

Nathalie

Hqdefault

Trap niet in de val

De FOD Economie startte in september de campagne 'Trap niet in de val'. Die belicht drie vormen van oplichting:. fictieve incassobureau’s, frauduleuze webshops en valse personen en organisaties. Consumenten krijgen info over die en andere vormen van oplichting en worden aangemoedigd om klacht neer te leggen bij het meldpunt van de FOD Economie. Met succes, zo blijkt. Sinds de start van de campagne werd een duidelijke stijging in het aantal meldingen vastgesteld. De grootste stijging was voor de valse incassobureau’s waarover liefst drie keer meer meldingen binnenkwamen (330 meldingen op een kleine maand tijd).

 

Na analyse van die meldingen bleek dat de oplichters in naam van de valse incassobureaus “Gerechtelijke Procedures” en “Kamer van Gerechtsbodes” burgers via e-mail, sms en per telefoon aanmanen lastiggevallen om een fictieve schuld te laten betalen. Daarbij dreigen ze ook met beslag op de inboedel. De Economische Inspectie heeft onmiddellijk een onderzoek ingesteld en sloot al verscheidene websites en bankrekeningnummers.

 

Een vals incassobureau dat een fictieve schuld probeert te innen kan worden gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en een geldboete van 26 euro tot 2.000 euro.

Wat kan je doen als je gecontacteerd wordt?

  • Kijk allereerst na of je het bedrijf kent en of je bij hen inderdaad een onbetaalde schuld hebt en vraag extra informatie. Je kan bijvoorbeeld de oorspronkelijke factuur opvragen. Wanneer het incassobureau die niet kan geven, betwist dan de schuld en vraag om je niet meer te contacteren.
  • Een incassobureau moet altijd verplicht ingeschreven zijn bij de FOD Economie voordat zij hun activiteiten mogen uitvoeren. Ga hier na of het incassobureau ingeschreven is. Is dit niet het geval? Betaal de rekening dan zeker niet, ook niet wanneer het incassobureau dreigt met hoge kosten, deurwaarders of andere maatregelen. Laat je niet onder druk zetten!
  • Geef nooit je persoonlijke gegevens door, zoals een kopie van je identiteitskaart of je persoonlijke bankgegevens. Heb je dat toch gedaan? Vraag dan een nieuw identiteitsdocument aan bij je gemeente, als je je identiteitskaart hebt doorgegeven, of bel Card Stop op 070 344 344, als je je bankgegevens hebt doorgegeven. Neem ook contact op met je bank.
  • Weet dat een beslaglegging alleen via een deurwaarder en niet via een incassobureau kan gebeuren. De inbeslagname van meubilair of goederen kan enkel na de officiële betekening van een dwangbevel door de deurwaarder bij je thuis. Zij wordt nooit per e-mail verzonden.

 

Toch betaald?

  • Licht jouw bank zo snel mogelijk in.
  • Meld valse incassobureaus op het Meldpunt van de FOD Economie. Kies voor "Aanmaningsbrief ontvangen van incassobureau, advocaat of gerechtsdeurwaarder". Aan het einde van jouw melding krijg je meteen advies en informatie over welke stappen je nog kan ondernemen en wie je daarbij kan helpen.
  • Doe aangifte bij de lokale politie.

Wie seksueel geweld meemaakt kampt vaak met schuld- en schaamtegevoelens, en heeft moeite om er over te spreken. Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers van seksueel geweld nood hebben aan een anoniem, professioneel hulpverleningskanaal. Via seksueelgeweld.be bieden we hen een veilige ruimte om (gratis) te chatten met een gespecialiseerde psycholoog. Chatoproepers ontvangen psychologische ondersteuning en kunnen (op hun tempo) ook naar verdere hulpverlening worden toe geleid (*).

Om de hand te reiken naar de vele slachtoffers van seksueel geweld en drempels naar hulp verder te verlagen, lanceert de Chat na Seksueel Geweld de video “Je bent niet alleen”.


Youtubelink : Bekijk het filmpje