Nieuws

ONTHAALBEDIENDE

Functiebeschrijving Onthaalbediende

Niveau C – Assistent (diplomavereiste: middelbaar onderwijs)
Tijdelijke contractuele functie / vervangingscontract van onbepaalde duur

Plaats in de organisatie:

Het fysieke en telefonische onthaal van de lokale politie Lommel bevindt zich in het politiecommissariaat van Lommel en wordt door burgerpersoneel verzorgd.
De onthaalbedienden verzorgen het onthaal op weekdagen van 08.00 tot 17.00 uur.

Taakinhoud:

De onthaalbediende

 • leidt het eerste contact van de burger met de politie in goede banen en dit via een vriendelijk onthaal, een positieve bejegening en een correcte doorverwijzing van de burger naar de diverse (politie)diensten;
 • voert registratie-activiteiten eigen aan het onthaal uit;
 • ontvangt inkomende telefonische oproepen en zorgt voor eventuele doorverwijzing naar de diverse (politie)diensten;
 • beheert de klassementen van het onthaal;
 • beheert de verloren voorwerpen;
 • voert algemene administratieve taken uit.
   

Gewenst profiel:

Kennis en vaardigheden

 • basiskennis van informaticatoepassingen
 • goede kennis hebben van de Nederlandse taal;
 • over een goede kennis beschikken van het administratief apparaat en een (beperkt) inzicht hebben in het gerechtelijk apparaat of deze kennis binnen een korte termijn kunnen assimileren.
   

Attituden:

 • communicatieve vaardigheden bezitten zoals luisterbereidheid, inlevingsvermogen; kunnen gesprekken voeren, aangepast aan het niveau van de gesprekspartner;
 • flexibiliteit in werktijden aanvaarden;
 • sociaalvoelend, gedreven en enthousiast zijn;
 • zelfstandig kunnen werken;
 • verantwoordelijkheidszin hebben;
 • stressbestendig zijn;
 • gemotiveerde werkhouding hebben;
 • klantvriendelijke ingesteldheid hebben;
 • in teamverband kunnen werken, met een goede samenwerkingszin;
 • discreet, betrouwbaar, integer en loyaal zijn;
 • zich houden aan het beroepsgeheim.

 

Contactpersoon:

Truyens Katrien, HR-verantwoordelijke PZ Lommel, 011/399 861,

katrien.truyens@police.belgium.eu

 

Solliciteren (CV en motivatiebrief) voor 13/12/2019

Selectieprocedure:

Na een screening van de sollicitatiebrieven wordt er bij voldoende kandidaten een schriftelijk examen georganiseerd in januari, de 10 beste kandidaten worden uitgenodigd voor een jurygesprek.

 

 

Heb jij een brief, e-mail of telefoon gekregen van een incassobureau zonder dat je weet waarvoor? Dan ben je niet alleen. De Economische Inspectie van de FOD Economie wordt overstelpt door meldingen over frauduleuze incassobureaus. Ze zetten consumenten op een agressieve wijze onder druk om onterechte rekeningen te betalen.

323789 156 19 banners%20news 1000x653 tablet nl 06eb0c large 1562760998

In 2018 kreeg de Economische Inspectie 849 meldingen over valse incassobureaus. De eerste acht maanden van 2019 kreeg ze al meer dan 1.900 meldingen. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar dus. In 240 van deze meldingen deelden de melders mee dat zij financiële schade geleden hadden, en dit voor een totaal van bijna 150.000 euro.

Hoe gaan deze oplichters te werk? 

De werkwijze van valse incassobureaus is meestal dezelfde. Nietsvermoedende consumenten worden telefonisch benaderd met een aanbod voor bijvoorbeeld de huur van een huisje, een goedkope reis, korting op producten of voor het innen van vermeende belastingschulden.

Vaak is er helemaal geen contract: consumenten hebben gezegd dat ze alleen informatie over de aanbieding willen ontvangen en hebben dus niet ingestemd met het aanbod. Maar soms zijn consumenten ook niet eens benaderd en gaat het dus om een compleet verzonnen contract.

Toch bellen de oplichters maanden of jaren later de consument op omdat er nog een rekening openstaat, die ondertussen opgelopen is tot honderden euro's. Consumenten worden herhaaldelijk gebeld, gemaild en voelen zich zwaar onder druk gezet om te betalen, zonder dat het incassobureau ingaat op de mededeling van de consument dat de rekening onterecht is. Uit de meldingen blijkt dat het taalgebruik steeds agressiever en dwingender wordt en dat de oplichters dreigen met bevoegdheden die ze niet hebben, zoals de inzet van deurwaarders of een beslaglegging.  

  "Een onbekende vrouw deelde mij telefonisch mee dat er een openstaande factuur was die binnen de drie dagen betaald moest worden, anders zou het dossier overgemaakt worden aan een deurwaarder. Het initiële bedrag was 100 euro, maar dit liep door allerlei administratiekosten op tot 481 euro. Ze luisterde niet naar mijn mededeling dat ik het schuldeisende bedrijf totaal niet ken en er zeker niets gekocht heb."

Karin (fictieve naam)

Wat kan je doen als je gecontacteerd wordt?

 • Kijk allereerst na of je het bedrijf kent en of je bij hen inderdaad een onbetaalde schuld hebt.
 • Een incassobureau moet altijd verplicht ingeschreven zijn bij de FOD Economie voordat zij hun activiteiten mogen uitvoeren. Ga hier na of het incassobureau ingeschreven is.
 • Is het incassobureau niet ingeschreven bij de FOD Economie? Betaal de rekening dan zeker niet, ook niet wanneer het incassobureau dreigt met hoge kosten, deurwaarders of andere maatregelen. Laat je niet onder druk zetten!
 • Hang de telefoon op wanneer het incassobureau je blijft lastig vallen. Indien je e-mails of brieven ontving, betwist die dan. De betwisting gebeurt het best per e-mail met ontvangstbevestiging of per aangetekende brief, waarin je al jouw argumenten aanhaalt. Je kunt een modelbrief op onze website terugvinden.
 • Weet dat een beslaglegging alleen via een deurwaarder en niet via een incassobureau kan gebeuren. De inbeslagname van meubilair/goederen kan enkel na de officiële betekening van een dwangbevel door de deurwaarder bij je thuis. Zij wordt nooit per e-mail verzonden.

Toch betaald?

 • Licht jouw bank zo snel mogelijk in.
 • Meld valse incassobureaus op het Meldpunt van de FOD Economie via https://meldpunt.belgie.be. Kies voor "Factuur / betalingsverzoek / betaling" en vervolgens voor "Aanmaningsbrief ontvangen van incassobureau, advocaat of gerechtsdeurwaarder" en je krijgt aan het einde van jouw melding meteen advies en informatie over welke stappen je nog kan ondernemen en wie je daarbij kan helpen.
 • Doe aangifte bij de Lokale Politie in je buurt.

Een foto van twee fietsers bij valavond, 1 met, 1 zonder fietsverlichting

Van maandag 2 december 2019 tot vrijdag 6 december 20'l 9 gaat de provinciaal gecoördineerde thema-actie
'Verlichting - zwakke weggebruikers / bromfietsers' van start.

Herfst en winter staan in België gelijk aan donkere dagen, met vaak grillig regenachtig weer, een degelijke fietsverlichting is dan absoluut geen overbodige luxe.

" Fietsverlichting is niet alleen belangrijk om zelf goed te kunnen zien waar je fietst, maar ook vooral dat
de andere weggebruikers je goed kunnen zien. Je veilig voelen in het verkeer begint met je zichtbaar
maken, val dus op! Als iedere fietser nu zijn licht aan zou doen, dan zou dat veel onnodige slachtoffers
schelen. Elk leven dat we redden is er één!

Fietsen zonder licht in het donker is dus levensgevaarlijk. En fietsverlichting is dan nog maar een
minimum; fluo-vestjes en andere fluo-gadgets met verlichting combineren is nog beter! "


Daarom zullen tijdens de periode van 2 december tot en met 6 december, de Limburgse politiekorpsen
traditioneel aandacht schenken aan de zichtbaarheid van fietsers en bromfietsers in het verkeer.
Wanneer minderjarigen (-18 jaar) betrapt worden op defecte verlichting of het niet gebruiken van
verlichting, kan er gebruik gemaakt worden van het 'jongeren-pv' en de hieraan gekoppelde
verkeersvormingsklas.

Het parket engageert zich om de in het kader van de actie opgestelde processen-verbaal met prioriteit te
behandelen.

Om deze actie te doen slagen, hebben we natuurlijk de medewerking van de politiezones, het parket, de
gemeenten én de media nodig. Daarom wil ik u vragen om dit persbericht te publiceren of op uw website
te plaatsen.

Deze thema-actie "Verlichting zwakke weggebruikers" zal worden herhaald tijdens de week van 6 tot en
met 10 januari 2020.

Wat is het?

Phishing is een vorm van internetfraude. Het slachtoffer wordt via een e-mailbericht naar een valse website gelokt die sterk lijkt op de site van een bank of een commerciële site. Wanneer het slachtoffer zijn gebruikersnaam en paswoord ingeeft, zal de fraudeur deze onderscheppen en zelf gebruiken om transacties of aankopen uit te voeren. Soms vragen ze software op de computer te installeren waarmee ze vanop afstand de computer kunnen overnemen of de toetsaanslagen zien om zo inloggegevens te stelen.

Vishing staat voor voice-phishing. Fraudeurs telefoneren naar slachtoffers, in naam van de bank, en proberen zo persoonlijke informatie, codes van de kaartlezer of kredietkaartgegevens te ontfutselen. Ze spelen dan bijvoorbeeld in op de ongerustheid van klanten door te melden dat ze fraude met een kredietkaart of bankrekening vermoeden.

Hoe herken je een phishing bericht?

De e-mails verwijzen naar een website die op het eerste zicht sterk lijkt op de vertrouwde site van je bank. Er wordt melding gemaakt van nieuwe veiligheidsmaatregelen of databanken die bijgewerkt moeten worden. De mail is niet persoonlijk aan de ontvanger gericht, maar gebruikt algemene aansprekingen als 'Geachte klant'. Het bericht bevat vaak ook spellings- en taalfouten. Je wordt verzocht op een link te klikken om je gegevens te controleren. Deze link leidt je naar een frauduleuze site waar je moet inloggen met je echte gegevens. Soms wordt er ook software aangeboden die je, zogezegd om je account beter te beschermen, moet downloaden. Er wordt ook gedreigd (met bv. het afsluiten van je account) als je niet onmiddellijk gevolg geeft aan het bericht.

Sommige phishing-berichten vragen je online krediet te kopen om een boete te betalen en voegen een link naar de site waar je online kan betalen toe. Klik nooit op dergelijke linken!

Verschillende organisaties, instanties en firma's waren al het slachtoffer van phishing - de valse e-mails die in hun naam verstuurd werden zijn vaak nog steeds in omloop.

Het gaat hierbij om:

 • Telecomoperatoren zoals Proximus, Telenet, Mobistar, Scarlet, KPN Telecom, ...
 • Banken zoals ING, bpost, Record Bank, BNP Paribas Fortis, Argenta, ...
 • Incassobureaus zoals Intrum Justitia, Nederlands Centraal Justitieel Incassobureau, Trivion Incassobureau, ...
 • Microsoft, Netflix, NMBS, booking.com, bol.com, ziekenfondsen, ...
 • Zelfs de Federale Politie en de Lokale Politie werden reeds slachtoffer.

Wat moet je doen als je een (vermoedelijk) phishing bericht ontvangt?

Klik in geen geval op de link die in de mail staat en open eventuele bijlagen niet. Neem contact op met je bank of de instelling waarvan de e-mail zogezegd afkomstig is om de authenticiteit van het bericht te controleren. Een phishing mail kan je altijd melden via verdacht@safeonweb.be.

Hoe herken je een vishing-telefoontje?

Wanneer iemand je opbelt in naam van je bank (of andere instantie) en je vraagt naar pincodes, je kredietkaartgegevens of codes op een kaartlezer, mag je er zeker van zijn dat het om oplichting gaat.

Ook doen er zich soms oplichters voor als medewerkers van vb. Microsoft. Zij melden dat er een probleem is met je computer. Zij helpen je zogezegd om het probleem op te lossen en vragen daarna een vergoeding. Geef je deze niet dan kunnen ze je computer blokkeren. Deze oplichters spreken meestal Engels. De echte Microsoft belt nooit klanten op een dergelijke manier op. Wanneer je dus zo een telefoontje krijgt, mag je ook zeker zijn dat het om vishing gaat. Meer informatie over de 'Microsoft-Scam' vind je hier.

Sommige fraudeurs doen zich voor als een medewerker van de Nationale Loterij - maar ook zij bellen nooit spelers op om bankgegevens of persoonlijke data te vragen , noch om deel te nemen aan een spel.

Wat moet je doen als je een (vermoedelijk) vishing-telefoontje ontvangt?

Je bank zal je persoonlijke gegevens nooit via telefoon vragen. Geef deze dan ook onder geen beding door. Vraag naar namen, adressen en telefoonnummers om terug te bellen. Geef zelf geen enkele informatie telefonisch door en bied aan om even op het bankkantoor langs te komen. Verbreek de verbinding en neem contact op met je bank. Indien de oplichters blijven terugbellen ben je best dat je opneemt en duidelijk maakt dat je weet dat het over oplichting gaat en dat je al contact hebt gehad met de politie. Dat schrikt de oplichters meestal af en dan laten ze je gerust.

Welke stappen kan je zelf nemen om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van phishing?

Tik altijd zelf het webadres van de site die je wilt bezoeken in. Zo voorkom je dat je via misleidende links op valse websites terecht komt. Websites van banken gebruiken een beveiligde verbinding. Ze beginnen met 'https'. De 's' staat voor 'safe'. Een beveiligde site herken je ook aan een slotje in je browser of een groengekleurde adresbalk. Zorg er ook voor dat je computer goed beveiligd is met een virusscanner en een firewall. Hou je besturingssysteem, virusscanner en browser up to date.

Ben je slachtoffer van phishing of vishing?

Neem contact op met je bank en laat je rekening en online bankieraccount blokkeren. De meeste banken hebben een speciaal telefoonnummer dat de klok rond bereikbaar is om fraude te melden. Verzamel alle gegevens die bewijs kunnen leveren van de feiten en van de geleden schade. Noteer alle gegevens die je van de oplichters kreeg, zoals telefoonnummers, namen en websiteadres en neem deze mee naar de politie.

Indien je geen schade hebt geleden, maar je wil de poging tot oplichting toch melden, dan kan dat bij de politie van je woonplaats.

 

Foto van een Sint Maartensvuur

Ben je van plan een Sint-Maartensvuur te organiseren?

Denk eraan dat dat in Lommel enkel gedoogd wordt op zaterdag 9 en zondag 10 november én dat er een meldingsplicht geldt. Dat wil zeggen dat alle vuren verplicht gemeld moeten worden via het evenementenloket (http://evenementen.lommel.be/).

Organisatoren van Sint-Maartensvuren die niet gemeld worden, riskeren een boete.

Je kan tot en met 5 november melding maken van je Sint-Maartensvuur. De termijn is zo kort omdat er alleen een meldingsplicht van toepassing is en er geen vergunning afgeleverd wordt. Alle aanvragen verlopen digitaal via het evenementenloket en niet (meer) via de politie. Let op! Alle organisaties die wel vergunningsplichtig zijn, moeten minstens 8 weken op voorhand aangevraagd worden via het evenementenloket.