Missie, visie en waarden

De korpsmissie, -visie en - waarden werden voorafgaand aan de opmaak van het eerste zonaal veiligheidsplan in de schoot van het beleidsondersteuningsteam vastgelegd. De belanghebbende partijen werden toen bevraagd, en er werd zo veel mogelijk met hun verwachtingen rekening gehouden. Tot op heden dekken M- V- W nog steeds de "lading", alhoewel wij er van overtuigd zijn dat ze nog beter intern en extern kunnen worden uitgedragen.In tegenstelling tot het vorige ZVP willen wij in het ZVP 2014 - 2019 komen tot een sterkere vertaling en verankering van missie, visie en waarden in de beleidsvoering en de korpsstrategie. Missie- visie en waarden vormen immers het uitgangspunt van de werking van onze organisatie en dus per definitie ook van de beleidskeuzes die verder in dit document worden besproken. Om de doelstellingen, prioriteiten en actieplannen van het ZVP 2014-2019 te kunnen uitvoeren, en de eraan gekoppelde, verwachte resultaten te bereiken, werd vertrekkend vanuit onze visie, missie en waarden een gepaste korpsstrategie met verschillende kritieke succesfactoren uitgedokterd (strategiekaart).

"Onze politiezone is een missie - gedreven organisatie, waarbij de dienstverlening voor, en het verhogen van de veiligheid en leefbaarheid van de Lommelse bevolking centraal staan."