Commissariaten

HOOFDKANTOOR

Politiezone Lommel is een ééngemeentezone.

Het politiekantoor is gelegen te:
Dorp 57
3920 Lommel
Tel: 011/39 98 99
Fax: 011/39 98 59
e-mail
: pz.lommel@police.belgium.eu

Ons commissariaat is dagelijks geopend tussen 8 u en 20 u.
U kunt dan bij ons terecht voor aangiftes, meldingen, klachten, afspraken, informatie,...
Voortaan kun je bij PZ Lommel online een afspraak maken om een aangifte of melding te doen.

Buiten de openingsuren zijn wij voor dringende gevallen bereikbaar via het algemeen noodnummer 101