De Korpschef

De Korpschef

Lokale Politie Lommel staat onder leiding van korpschef Bart Voordeckers. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid en het zonaal veiligheidsplan.

De korpschef wordt aangewezen door de koning op voordracht van de gemeenteraad voor een periode van vijf jaar. Deze termijn kan met vijf jaar verlengd worden. Hij staat in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het politiekorps en de uitvoering van het beheer van dit korps.

Burgemeester

De korpschef oefent zijn bevoegdheden uit onder gezag van de burgemeester. Hij brengt de burgemeester zo snel mogelijk op de hoogte over alles wat het korps en de uitvoering van zijn opdrachten aangaat. Hij licht hem ook in over de initiatieven die de politie wil nemen in het kader van het zonale veiligheidsbeleid. Hij brengt elke maand verslag uit aan de burgemeester over de werking van het korps. Hij houdt hem ook op de hoogte van klachten van buitenaf aangaande de werking of het optreden van de politie.