Organisatie

De Belgische politie is een geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus: de federale en de lokale politie.
De lokale politie bestaat uit 189 politiezones, waarvan de politiezone Lommel er één is.
Wij staan in voor de veiligheid en leefbaarheid in de stad Lommel.

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties:

 • Wijkwerking
 • Onthaal
 • Interventie
 • Slachtofferbejegening
 • Lokale recherche
 • Handhaving openbare orde
 • Verkeer

Lees verder in deze rubriek meer over:

 • de korpschef
 • het organogram van onze politiezone

De Korpschef

Lokale Politie Lommel staat onder leiding van korpschef Bart Voordeckers. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid en het zonaal veiligheidsplan.

Ons korps bestaat uit de korpsleiding, de diensten van de korpschef, de directie bijzondere politiezorg, de directie operaties en de directie ondersteuning. Wil je weten hoe ons organisatiemodel eruit ziet?

 • Hieronder vindt u het veréénvoudigde organogram:

 •