Buurtinformatienetwerken (BIN)

De Pz Lommel heeft ervoor gekozen om het BIN te integreren in de Wijkwerking. De vroegere buurt-informatiewerking (BIN) , de winkel/bedrijven-informatiewerking (WIN) en de industrie/grote bedrijven-informatiewerking (SAVE) worden verwerkt in het vernieuwde BIN-Lommel.

Via de startpagina/contact/je wijk , kan je een adres ingeven en zien tot welke BIN-Lommel dit behoort. Ook kan je daar je online als BIN-lid registreren als je betreffende BIN al actief is.

Hoe werkt een BIN ?

Communicatie burgers naar politie :

- dringend : bel 101/112

- niet dringend : bel Pz Lommel 011 399899 of via je BIN-coördinator

Communicatie politie naar burger :

- dringend : het BIN-lid krijgt van de noodcentrale 101 een SMS op zijn opgegeven GSM nummer

- niet dringend : het BIN-lid krijgt van de Pz Lommel een Email op zijn opgeven Email adres.

Voor de dringende berichtgeving via het BIN-BeAlert platform heeft de Pz Lommel een communicatieprotocol met de Federale Politie Limburg. Voor de niet dringende berichtgeving via het BIN-Eco platform heeft de Pz Lommel een overeenkomst met het BIN-Kenniscentrum.

Meer Informatie :

Website BIN-kenniscentrum : https://www.bin-plp.be

Email BIN mandataris Pz Lommel : pz.lommel.bin@police.belgium.eu