Buurtbewoners ingeschakeld bij onderzoek naar vandalen bushokjes

"De voorbije vijf weken werden, verspreid over het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem, één of meerdere ruiten van twaalf bushokjes vernield. De stad heeft, in samenwerking met De Lijn, de voorbije jaren fors geïnvesteerd in de halte-infrastructuur. De stad telt 45 moderne bushokjes ten behoeve van het comfort van de gebruikers. Een vierde van de bushokjes waren dus het mikpunt van vandalisme. Er is niet alleen het ongemak voor de gebruikers, de herstelling betekent een aanzienlijke kost voor de gemeenschap. De stad zal zich in ieder geval burgerlijke partij stellen teneinde de aangebrachte schade te verhalen op de daders,” stelt  burgemeester Manu Claes.

"De voorbije week registreerden we (nog) geen nieuwe vernielingen. De lokale politie Demerdal-DSZ stelt een onderzoek in. Op basis van de vaststellingen proberen wij ons een beeld te vormen van de dader(s). Om bijkomende informatie te bekomen richten we ons rechtstreeks tot de inwoners die in de onmiddellijke omgeving van de 45 bushokjes wonen. Bij middel van een brief worden zij gevraagd om niet te aarzelen om via het nummer 101 onmiddellijk de politie te verwittigen indien zij iets verdachts horen of opmerken. Elk element kan ons helpen om dit onderzoek met een positief gevolg af te sluiten,” aldus korpschef van de politie Demerdal-DSZ Jan Vanhauwere.