Dagorde politieraad 17 juni 2021

Het politiecollege van de politiezone Demerdal-DSZ bestaande uit de gemeenten Diest en Scherpenheuvel-Zichem, verzoekt de leden van de politieraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 17 juni 2021 om 20.00 uur via videoconferencing. 

U kunt de zitting live volgen op ons YouTube kanaal PZ Demerdal DSZ of via deze link.

De dagorde vindt u als bijlage.