Dagorde politieraad 21 oktober 2021

Het politiecollege van de politiezone Demerdal-DSZ bestaande uit de gemeenten Diest en Scherpenheuvel-Zichem, verzoekt de leden van de politieraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 21 oktober 2021 om 20.00 uur in het stadhuis te Diest, Grote Markt 1.

U vindt de agenda als bijlage.