Dagorde politieraad 22 oktober 2020

Het politiecollege van de politiezone Demerdal-DSZ bestaande uit de gemeenten Diest en Scherpenheuvel-Zichem, verzoekt de leden van de politieraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 22 oktober 2020 om 20.00 uur – virtuele beraadslaging.

 

De dagorde vindt u als bijlage.