Dagorde politieraad 28 februari 2023

Het politiecollege van de politiezone Demerdal-DSZ bestaande uit de gemeenten Diest en Scherpenheuvel-Zichem, verzoekt de leden van de politieraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op dinsdag 28 februari 2023 om 20.00 uur in het stadhuis te Diest.

Logo politie

U vindt de dagorde als bijlage.