Grootschalige controle van parken en omgeving centrum Diest

Afgelopen zaterdag werd er door de Politiezone Demerdal-DSZ een grootschalige politieactie georganiseerd met een focus op verschillende parken en omgevingen in en rond het centrum van Diest.

Dit alles in navolging van overlegacties vanuit de Wijkdienst Diest de afgelopen week.

Zowel het Warandepark, Park Cerkel als Park Jan Heylen staan al langer bekend als locaties waar jongeren samen komen en sommige van hen drugs gebruiken.

Op het Warandepark waren het de jongeren van het skatepark zelf die vragende partij waren voor meer controles, aangezien zij het vaak zijn, die met de vinger gewezen worden. Ze hebben het gehad met hangjongeren die drugs gebruiken, wat zelfs al geleid heeft tot een vechtpartij.

Na overleg met de jeugddienst van de stad, de Politiezone Demerdal-DSZ en het stadsbestuur, werd er een hele actie op poten gezet, waarbij de politie afgelopen zaterdag verscheidene malen op bovenvermelde locaties controle uitvoerde tussen 16u en 23u. De cavalerie nam ook deel aan de actie met als doel om moeilijker bereikbare plaatsen in de parken vlot aan te doen.

Er werden ruim 100 personen gecontroleerd, waarbij 7% positief werd bevonden op drugs-bezit-gebruik.

De politie blijft in overleg met de jongeren gaan en in samenwerking met de jeugddienst, mee aan te zetten voor meer propere parken en een groter veiligheidsgevoel voor iedereen.

In de toekomst zullen dergelijke acties meer plaatsvinden om het gekende drugsgebruik en -verdeling op zijn minst te verstoren en te stoppen waar het kan. De parken moeten een plaats zijn waar iedereen zich goed voelt om te wandelen, te skaten en te sporten. Samen met de stad zal de Politiezone Demerdal-DSZ hiervan een van de prioriteiten maken in (aanloop van) de zomer.

De vraag van de skatejongeren zelf was heel opvallend en geeft wel degelijk aan dat zij vol overtuiging willen bijdragen tot een positief ingestelde maatschappij.

De locatie van de herdenking aan Annick Van Uytsel werd meegenomen in de actie. Deze plaats durft eveneens voor problemen en vandalisme zorgen. Afgelopen weekend kon hier op meerdere tijdstippen niemand aangetroffen worden.