Politie Demerdal-DSZ evalueert, samen met alle betrokken partners, het zomerseizoen 2018 van het Provinciedomein De Halve Maan als heel positief.

Ter afsluiting van het zomerseizoen 2018 namen wij op 24 oktober 2018, samen met de directie van het Provinciedomein De Halve Maan en de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, deel aan de jaarlijkse evaluatie.

De zomer 2018 zorgde voor een onuitgegeven seizoen met een recordaantal bezoekers (ruim 183.000) en met een minimum aan politionele tussenkomsten.

Er waren 14 topdagen met meer dan 3.000 bezoekers; op 1 juli werden er 6.314 geteld. Opvallend is dat één op de drie inwoners van Diest gebruik maakte van het domein.

Het aanhoudende mooie weer zorgde voor een aangename spreiding van de bezoekers. Maar het goede verloop is eveneens het resultaat van de inspanningen van alle betrokken instanties:

 • Aanpassingen aan de infrastructuur (o.a. de vervanging van het zonneterras door de waterpartij en de vervanging van de lockers die vroeger aanleiding gaven tot verschillende diefstallen).
 • De toegangscontrole met het in bewaring nemen van niet toegelaten voorwerpen.
 • De inzet van bewakingsagenten.
 • De communicatie via de sociale media.
 • Het hanteren van een maximaal aantal bezoekers.
 • De politiecontroles.

Het aanhoudende mooie weer maakte het ons mogelijk om soms enkele dagen vooraf te anticiperen en om verschillende vormen van politiecontroles uit te proberen.

 • De grootschalige controles bij het begin van het seizoen met inzet van drugshonden en ruiters te paard vielen ook dit jaar in het water. Deze moeten weken vooraf gepland worden en op de twee voorziene data was het weer toch de spelbreker.
 • We hielden regelmatig geconcentreerde verkeerscontroles in de onmiddellijke omgeving van het domein. Deze controles bewezen ook de voorbije jaren hun nut. Een beperkte extra inzet van medewerkers was mogelijk op momenten dat we niet belast werden met andere opdrachten.
 • De identificatie van druggebruikers op het domein blijft een moeilijke operatie. De identificatie op zich is niet eenvoudig en bovendien is het vanuit het oogmerk van de openbare orde niet altijd aangewezen om bezoekers uit het domein te ontzetten.  Tijdens één dergelijke actie zetten we 10 medewerkers in, dit resulteerde in 9 pv’s als gevolg van druggebruik.
 • Dit jaar deden we voor het eerst ervaring op met drugscontroles aan de ingang met de hulp van een drugshond in combinatie met de toepassing van een vereenvoudigde procedure bij vaststelling van drugsbezit. Hierbij kregen de mensen, die in het bezit gevonden werden van een gebruikershoeveelheid drugs, de kans om onmiddellijk of bij middel  van een overschrijving een minnelijke schikking te betalen.

Onze tussenkomsten gaven slechts in 42 gevallen aanleiding tot het opstellen van een proces-verbaal. In de meeste gevallen (35) was dit bovendien een gevolg van een gerichte controle op het bezit van drugs.

 • opzettelijke beschadiging roerende goederen        1 pv
 • drugsbezit                                                             35 pv's
 • slagen en verwondingen                                         1 pv
 • beschadiging voertuig                                             1 pv
 • diefstal uit voertuig                                                  2 pv's
 • fietsdiefstal                                                              1 pv
 • gewone diefstal                                                       1 pv

Bij de vaststelling van drugsbezit konden we 20 keer gebruik maken van de vereenvoudigde procedure. Voor het bezit van minder dan 5 gram weed kreeg de verdachte bijvoorbeeld de mogelijkheid om € 75,00 te betalen. Indien ze dit niet betalen zullen zij worden gedagvaard door het Parket te Leuven. Op het gebruik van drugs op het openbaar domein, in de omgeving van minderjarigen staan zware straffen, gaande van een effectieve gevangenisstraf van drie maanden en een boete van € 8.000,00.

De verkeersacties ter hoogte van het domein resulteerden in 126 processen-verbaal

 • geen identiteitskaart tonen                                       1 pv
 • negeren wegmarkering                                          12 pv's
 • parkeerinbreuken                                                   10 pv's
 • niet verzekering                                                        4 pv's
 • rijbewijs                                                                     5 pv's
 • rijden onder invloed van drugs                                10 pv's
 • niet dragen gordel                                                   61 pv's
 • keuring voertuig                                                        1 pv
 • inschrijving voertuig                                                  1 pv
 • negeren verkeersborden                                          6 pv's
 • gsm gebruik                                                            10 pv's
 • gebruik claxon                                                          1 pv
 • rijden onder invloed van alcohol                               1 pv
 • niet betalen autotaks                                                3 pv

Vanuit de politie blijven wij pleiten voor enkele bijkomende maatregelen om op een nog efficiëntere manier de orde te kunnen handhaven in en rond het domein:

 • Een effectieve bezoekersregistratie. Dit laat onder andere toe om de toegangsverboden te doen naleven,  het vereenvoudigt de identificatie van de personen die zich niet gedragen en het versoepelt de toegangsprocedure voor zij die regelmatig gebruik maken van het domein.
 • Een afsluiting tussen het zwembad en de rest van het domein.