Verlies of diefstal van je bankkaart/kredietkaart?

Laat je bankkaart onmiddellijk blokkeren bij Card Stop via 070 344 344. Van deze dienst ontvang je een referentienummer.

Verwittig vervolgens je financiële instelling en bezorg hen het referentienummer dat je kreeg van Card Stop. Van de bank ontvang je jouw kaartnummer(s).

Doe aangifte bij de politie, vergeet je kaartnummer(s) niet mee te brengen. Je ontvangt een attest van aangifte (eventueel nodig voor verzekering). Je verloren of gestolen bankkaart wordt "geseind".

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 013 35 05 00.