Anke Jacobs nieuwe korpschef PZ BRT!

Eerste vrouwelijke korpschef in de provincie Vlaams-Brabant.  

Op dinsdag 5 september heeft de politieraad van de politiezone BRT hoofdcommissaris Anke Jacobs voorgedragen als nieuwe korpschef van de politiezone.  De politieraad van politiezone BRT heeft Anke Jacobs aangesteld als nieuwe korpschef voor de lokale politie in Rotselaar, Tremelo en Begijnendijk. 

KC

Daarmee wordt ze meteen de eerste vrouwelijke korpschef in de provincie Vlaams-Brabant.  Een belangrijk signaal om het politiekorps in al haar diversiteit te promoten.

Veel ervaring bij de politie

De 47-jarige Anke Jacobs volgde de officiersopleiding aan de Nationale Politieacademie. Jacobs heeft ondertussen vijftien jaar ervaring met het politiewerk in het arrondissement Leuven. In 2008 werd zij Postchef van de Spoorwegpolitie en sinds 2015 is zij Directeur Operationele Coördinatie en Steun bij de Federale Politie. Daar is ze verantwoordelijk voor de noodplanning en het interventiekorps.

Daarnaast is ze bij de Federale Politie ook verantwoordelijk voor de organisatie van de grootschalige, bovenlokale evenementen, zoals het WK Wielrennen en de festivals in Werchter. Jacobs heeft zo de afgelopen jaren een ruim netwerk opgebouwd in de regio, zowel binnen de politie als met andere partners.

Korpschef

Nu gaat hoofdcommissaris Anke Jacobs een nieuwe uitdaging aan als korpschef van de politiezone BRT. De politieraad stelde de nieuwe korpschef aan op basis van een gunstig verslag van de selectiecommissie, waarin onder meer gouverneur Jan Spooren en procureur des Konings Hans Van Espen zetelden.

De nieuwe korpschef zal onze politiewerking verder uitbouwen met het oog op een kordaat veiligheidsbeleid en een klantvriendelijke dienstverlening voor onze inwoners.

Daarbij investeert de politiewerking momenteel vooral in de uitbouw van het politiekorps, de aankoop van modern materieel voor de agenten en maakt de politie werk van een transparante communicatie naar de inwoners. Ook het nieuwe hoofdkwartier van de politiezone in Tremelo wordt de komende maanden gerealiseerd. Zo biedt de politiezone haar medewerkers en inwoners alle comfort en een kwalitatieve dienstverlening.

Korpschef Anke Jacobs: “Omdat ik al nauw samenwerk met de politiezone in het kader van de Werchter-festivals, ken ik de zone al relatief goed. Ik kijk er uiteraard naar uit om de komende maanden ook de andere partners en medewerkers te leren kennen. Daarnaast zal ik binnen het jaar een opdrachtbrief schrijven waarin ik mijn plannen presenteer aan de politieraad en de politiezone.”

Vernieuwing

Anke Jacobs zal samen met het politiecollege het korps verder uitbouwen binnen de visie en de prioriteiten van het Zonaal Veiligheidsplan. De nieuwe korpschef Anke Jacobs neemt haar opdracht in een modern en strijdbaar korps met veel enthousiasme en ervaring op en gaat vanaf dit najaar aan de slag.

 

Labels