De Verkeersdienst

Het garanderen van een vlot en veilig verkeer is sedert enkele jaren een pijler geworden van de excellente politiezorg. Daarom specialiseren twee inspecteurs zich voortdurend in deze materie onder leiding van een hoofdinspecteur die het beleid inzake verkeer omzet naar een praktische uitvoering ervan. Wij berichten regelmatig over de acties verkeer.