Nieuws

Flitscontrole 30 maart 2020.

Ook tijdens de coronacrisis waken we over de verkeersveiligheid binnen onze zone.  Zo werd er op 30 maart een flitscontrole gehouden.

Vragen over Corona.

Iedereen heeft momenteel veel vragen over het coronavirus.  We proberen jullie hier zo veel en zo snel mogelijk een antwoord op te geven, maar kijk zeker ook eens op www.info-coronavirus.be.  Op deze website staan al heel wat vragen en antwoorden gebundeld.

Tijdens de verkeersactie binnen onze politiezone  op 15.01.20 werden 124 ademtesten afgenomen waarbij iedereen "safe" heeft geblazen.

Er werd wel één positieve speelkseltest inzake drugs in het verkeer afgenomen.  De bestuurder zijn rijbewijs werd ingetrokken voor de duur van 15 dagen.  Er werden ook nog 2 onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel.

De fietsers werden gecontroleerd op de goede werking van hun verlichting, van de 92 gecontroleerde fietsers was er 1 niet in orde.

 

Focus actie - Bob campagne

 Van zaterdag 11/01/2020 op zondag 12/01/2020 vond de " focus-verkeersactie winterbob" plaats.

Er werden 265 ademtesten afgenomen.  3 personen bliezen positief  en 1 persoon diende zijn rijbewijs af te geven wegens drugs in het verkeer.

Er werden ook 2 processen verbaal van waarschuwing geschreven  voor defecte verlichting en 2 onmiddellijke inningen (overtredingen op de wegcode)

 

Actie fietsverlichting

Resultaten fietscontroles (verlichting) in het kader van de provinciale campagne "fietsverlichting aan en gaan" najaar 2019

In de PZ BRT werden tussen 21.11.19 en 12.12.19 zes verkeersacties uitgevoerd in het kader van "fietsen zonder fietsverlichting" en dit in de nabijheid van schoolomgevingen en op hun aanrijroutes.  Deze acties werden gespreid over zes dagen en verdeeld over elke gemeente van de politiezone.  In totaal werden 570 fietsers gecontroleerd waarvan er 19 niet in orde waren met hun fietsverlichting.  De ouders van deze jongeren werden allen schriftelijk in kennis gesteld.