De Zonale Veiligheidsraad

Per politiezone is er een zonale veiligheidsraad opgericht, die samengesteld is uit de burgemeester(s), de procureur des Konings, de korpschef en andere vertegenwoordigers van de lokale en de federale politie.

De hoofdopdracht van deze raad bestaat in de bespreking, de voorbereiding en de evaluatie van het zonaal veiligheidsplan. Het zonaal veiligheidsplan (ZVP) omvat de strategische doelstellingen vastgesteld door de zonale veiligheidsraad. Dit plan kan betrekking hebben op de lokale criminaliteits- en veiligheidsfenomenen, maar ook op de interne werking van het lokale korps.

De zonale veiligheidsplannen worden, net als het nationaal veiligheidsplan, goedgekeurd door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, en ze worden voorgelegd aan de gemeenteraad/politieraad.