Onze dienstverlening

Welke opdrachten vervult onze organisatie?

De dienstverlening van de interventieploegen is permanent d.w.z. 24/24 uur, 7/7 dagen worden uw oproepen via het 101- nummer beantwoord.

Onze lokale recherche is gehuisvest te 3120 Tremelo, Kruisstraat 24.

De stafdienst is het administratieve gedeelte van de politiezone.

Het garanderen van een vlot en veilig verkeer is sedert enkele jaren een pijler geworden van de excellente politiezorg. Daarom specialiseren twee inspecteurs zich voortdurend in deze materie onder leiding van een hoofdinspecteur die het beleid inzake verkeer omzet naar een praktische uitvoering ervan. Wij berichten regelmatig over de acties verkeer.

De politiezone BRT bestaat uit de gemeenten Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo. Elke gemeente wordt nog eens in een aantal wijken onderverdeeld nl:

BETER TE VOORKOMEN DAN TE GENEZEN

In de meeste politiezones van de provincie Vlaams-Brabant staat de inbrakenproblematiek bovenaan het lijstje. Maar iedereen kan als een goede huisvader zijn steentje bijdragen. Daarom wordt er door de politie ook advies over diefstalpreventie verleend. Op uw verzoek komt een daarvoor opgeleide politieinspecteur bij u aan huis en geeft gratis en vrijblijvend een advies op maat van uw woning.

Onze dienst vergunningen is gehuisvest te 3120 Tremelo, Kruisstraat 31.

contactgegevens

De provinciegouverneur van de provincie waarin u uw hoofdverblijfplaats hebt, is bevoegd voor het verlenen van wapenvergunningen en -erkenningen. Sinds de wetswijziging van 9 juni 2006 zijn er enkel nog vergunningsplichtige wapens, vrij verkrijgbare wapens en verboden wapens.

Voor bijkomende informatie kunt u zich wenden tot de lokale politie of tot de wapendienst van de gouverneur.

Het politioneel onthaal gebeurt in de politiezone BRT op drie locaties:

Slachtoffer van gewelddaden? Durf je geen klacht in te dienen? Wil je er eerst eens over praten?

Neem gerust contact op met onze slachtofferbejegenaar