De Stafdienst

De stafdienst is het administratieve gedeelte van de politiezone.

De dienst omvat:

De korpsleiding

De algemene beleidsadministratie

De dienst opleiding en intern toezicht

Het secretariaat

De rekendienst en logistiek

De personeelsdienst

De dienst wapenvergunningen

Functioneel en systeembeheerder

De dienst vergunningen en verkeerssignalisatie (VVOO: vergunningen, verkeer, openbare orde)

contactgegevens