De Stafdienst

De stafdienst is het administratieve gedeelte van de politiezone.

De dienst omvat:

De korpsleiding
De algemene beleidsadministratie
De dienst opleiding en intern toezicht
Het secretariaat
De rekendienst en logistiek
De personeelsdienst
De dienst wapenvergunningen
Functioneel en systeembeheerder
De dienst vergunningen en verkeerssignalisatie (VVOO: vergunningen, verkeer, openbare orde)

contactgegevens