Veiligheidsmonitor 2024!

De Veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking gevoerd wordt over verschillende veiligheidsthema's.  Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.  Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen (politiezones en gemeenten).

Veiligheidsmonitor 2024!

De politiezone BRT is één van de 136 politiezones die deelnemen aan de veiligheidsmonitor.  Dit is een bevraging door de overheid over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijk slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.  De resultaten van deze enquête zullen worden gebruikt om  het toekomstige veiligheidsbeleid van de gemeentes Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo en van de politiezone vorm te geven.  Via een statistische toevalsstreekproef zijn een aantal inwoners van de politiezone geselecteerd.  Zij zullen de komende dagen een oproep tot deelname aan de veiligheidsmonitor ontvangen.  Deelnemen kan zowel online als schriftelijk.  Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Hierbij een warme oproep om massaal gevolg te geven aan de vraag tot deelname.  Enkel met uw input kunnen we een beter zicht krijgen op de bezorgdheden van de inwoners en de kwaliteit van de politiezorg in de zone verbeteren.  De personen die via een statistische toevalssteekproef worden geselecteerd zullen in de periode mei-juni 2024 de uitnodiging tot deelname aan de vragenlijst, in de bus krijgen.  De resultaten worden in het eerste semester van 2025 verwacht.

Alvast van harte bedankt voor uw medewerking!

Labels