Emotiefraude

We stellen vast dat oplichters steeds vaker op de gevoelens van hun slachtoffers spelen om hen geld te ontfutselen.

Vriendschapsfraude

In deze vorm van oplichting komt het slachtoffer in contact met de oplichter via diverse manieren: via een spammail, via een datingsite, via een netwerksite, via de chatbox, enz.

Nadat gedurende enkele weken een vertrouwensband werd opgebouwd, vraagt de geliefde/vriend/... om geld: voor de reis naar België, om kleren te kopen, om voor de achterblijvende familie te zorgen, om de hospitaalkosten van het dochtertje te betalen, om een erfenis vrij te krijgen, om schoolgeld te betalen, enz.

Na het incasseren van - vaak - verschillende bedragen blijft het plots stil aan de andere kant. In werkelijkheid heeft de geliefde/vriend/... nooit bestaan.

Indien een kennis u om geld vraagt op de manier hierboven beschreven, weiger en verbreek elk contact met de oplichter. Extra indicatie dat het om oplichting gaat is wanneer men u vraagt te betalen via Western Union of MoneyGram.

SOS mail

Indien u een mail krijgt van een kennis of vriend in nood, die vraagt om hem te helpen en zo snel mogelijk geld over te maken, wees voorzichtig. Het is zeer goed mogelijk dat de mailbox van un kennis gehackt werd en dat een oplichter dit bericht heeft rondgestuurd met als enig doel u geld afhandig te maken. Vaak zal u gevraagd worden om het geld over te maken via Western Union of MoneyGram.

Wanneer u een dergelijke mail ontvangt, antwoord niet en probeer de rechtmatige eigenaar via een andere weg te bereiken om hem ervan op de hoogte te brengen dat zijn mail account gehackt werd.

Overdreven SMS diensten (7919)

We zien de laatste tijd een nieuwe vorm van criminaliteit opduiken. De mailbox van één van uw contacten werd gehackt door een oplichter, en deze verstuurt mails naar alle namen uit het adresboek waarin hij u vraagt om een SMS te sturen met CODE 7919 tot 3070, om bijvoorbeeld zijn gsm te deblokkeren, enz.

De SMS die u ontvangt als antwoord bevat een code reçu en retour contient un code die u moet sturen naar uw kennis via MSN. Deze SMSsen zijn overmatig duur en de codes die u overmaakt worden door de oplichters te gelde gemaakt door te gebruiken in kansspelen op internet.

Indien u een dergelijke vraag krijgt via chat of mail, verbreek alle contact en waarschuw de rechtmatige eigenaar van de mailbox dat zijn account gehackt werd.

Valse liefdadigheid

U ontvangt hartverscheurende berichten over natuurrampen of ernstig zieke kinderen, waarbij gevraagd wordt een gulle bijdrage te storten aan een onbekende organisatie.

Oplichters maken handig gebruik van het medeleven van mensen, en spelen hierbij vaak slim in op de actualiteit. Telkens wanneer een of andere ramp plaatsvindt, zijn ze er als de kippen bij om uit naam van een gekende of fictieve liefdadigheidsorganisatie fondsen te verzamelen.

Wij raden u aan om enkel geld over te maken aan organisaties waarmee u vertrouwd bent. Wanneer u via mail een vraag krijgt van een gekende organisatie tot het geven van financiële steun, verifieer de bankgegevens om er zeker van te zijn dat u effectief naar de juiste organisatie geld overmaakt.

Slachtoffer?

  • Breng je bank op de hoogte.
  • Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie.
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie BRT via het contactformulier of telefonisch via 016 53 11 23.