Wie kan een uittreksel uit het strafregister aanvragen?

Iedereen die ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente kan een uittreksel voor zichzelf aanvragen. Personen die niet langer ingeschreven zijn in België, kunnen terecht op het centraal strafregister.

Voor sommige uittreksels betaal je een gemeentetaks.

De dienst strafregister levert alleen uittreksels in het Nederlands af. Wil je een uittreksel in een andere taal, dan moet je een beroep doen op een beëdigd vertaler.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 016 53 11 23.