Dierenwelzijn

Dierenwelzijn Berlare/Zele

Het welzijn van dieren ligt onze politiezone nauw aan het hart. Daarom hebben we een dienst Dierenwelzijn opgericht, waar 3 inspecteurs zich voor inzetten. Dit doen ze naast hun hoofdtaak: interventie. Deze inspecteurs hebben een opleiding inzake dierenwelzijn genoten (of dit staat nog op de planning) en volgen regelmatig bijscholingen.

Wat doet deze dienst?

Het opsporen van eventueel mishandelde of verwaarloosde dieren, het herenigen van dieren met hun baasjes, het opvolgen van moeilijke situaties tussen dieren en baasjes. Het zijn enkele zaken die onze dienst Dierenwelzijn op zich neemt.

Personeelsleden van de politie zijn belast met het toezicht op de naleving van de dierenwelzijnswet. Het is onze rol om klachten en meldingen ernstig te nemen en gepast tussen te komen. Onze inspecteurs doen nazicht, verzorgen eventuele tussenkomsten en volgen dit ook verder op.

Hoe gaan ze te werk?

  • Meldingen en klachten die bij ons binnenkomen, worden overgemaakt aan de dienst Dierenwelzijn. Indien er dringende zaken via 101 gemeld worden en er is niemand van deze dienst aanwezig, wordt dit opgenomen door de interventiedienst.
  • Onze inspecteurs gaan ter plaatse om na te gaan of de klacht al dan niet gegrond is.
  • Is de situatie van het dier in strijd met de wet? Dan gaan we met de eigenaar concrete afspraken maken om het welzijn van het dier binnen een bepaalde, korte termijn te verbeteren en wordt ook opgevolgd of die afspraken nageleefd worden.
  • Wanneer het baasje zich niet aan de afspraken houdt en de toestand niet verbetert, kan het dier in beslag genomen worden. In sommige gevallen trachten we de eigenaar te overhalen afstand te doen van het dier en het toe te vertrouwen aan een dierenasiel, zodat er een nieuwe thuis gezocht kan worden.

Er worden ook steeds processen-verbaal opgesteld die aan de dienst Dierenwelzijn Vlaanderen overgemaakt worden. Zij beslissen dan wat er met het dier gebeurt. Blijft het bijvoorbeeld in het asiel of gaat het terug naar de eigenaar?

Zelf feiten melden?

Heb je een vermoeden van dierenverwaarlozing of -mishandeling? Dan kan je een mailtje sturen naar PZ.BerlareZele.Dierenwelzijn@police.belgium.eu of contact opnemen via het telefoonnummer 052/45 98 45.