Valse bankmedewerkers of politieagenten

Febelfin waarschuwt voor valse bankmedewerkers of politieagenten die diefstallen plegen bij ouderen thuis.  Ook in onze politiezone zijn er feiten gepleegd met deze modus operandi.​

Card Stop

Slachtoffers worden telefonisch gecontacteerd door een zogezegde bankmedewerker, Card Stop of een politieambtenaar. Ze overtuigen het slachtoffer dat er fraude werd vastgesteld op zijn of haar bankrekening of dat ze het slachtoffer zullen worden van een crimineel feit. Ze winnen het vertrouwen door over persoonlijke informatie te beschikken, zoals de naam, geboortedatum of het rekeningnummer. Kort na het telefonisch gesprek staat de oplichter bij het slachtoffer aan de voordeur, zogezegd om te helpen. Hun enig doel is zoveel mogelijk stelen (bankkaart, codes, identiteitsgegevens, juwelen, cash geld, …). De oplichter doet dit zogezegd om het slachtoffer te beschermen tegen verdere fraude of de goederen in bewaring te nemen voor een mogelijke diefstal. Het gaat over diefstal op grotere schaal, die niet enkel is gericht op de bankaart of bankgegevens.

Een valse bankmedewerker of politieambtenaar herkennen

Een echte bankbediende zal je nooit opbellen met de vraag om dringend bij je langs te komen naar aanleiding van een fraudegeval op je bankrekening.

Elke politieagent die zich aandient, ook diegene in uniform, moet zijn of haar legitimatiekaart kunnen tonen. Als je hierbij twijfelt aan de echtheid, vraag de naam van de politieagent en neem contact op met onze politiezone.

Een bankmedewerker en politieambtenaar zal je nooit overhalen om je waardevolle spullen mee te geven.

Zie de brochure Diefstal met list

Tip

Wanneer u een telefoontje krijgt van een bankmedewerker of een politieambtenaar die u komt beschermen, besef dat dit een oplichter is en ga hier niet in mee. Verbreek het contact en neem telefonisch contact met uw bank en de politie. Als ze aangeven dat ze iemand zullen sturen, bel je onmiddellijk 112. Vaak volgt het bezoek zeer kort na of zelfs tijdens het telefoongesprek.

Aangezien oplichters vaak senioren viseren, is het belangrijk om ouderen in je omgeving te waarschuwen tegen deze vorm van diefstal.

Toch slachtoffer

Iedereen kan het slachtoffer worden van een diefstal. Er is geen enkele reden om je hierover te schamen. Doe daarbij de volgende stappen:

• Contacteer politie: Het is belangrijk om zo snel mogelijk een aangifte te doen bij de politie. Je kan hiervoor in dringende gevallen 112 of 101 contacteren. Bij niet-dringende gevallen kan u telefonisch een afspraak maken op het nummer 053 60 18 18 of online. Enkel op die manier kunnen daders worden opgespoord en vermeden worden dat andere mensen het slachtoffer worden.

• Bankkaart blokkeren: Verwittig in geval van diefstal van bankkaarten onmiddellijk de bank en laat deze blokkeren via Card Stop (078 170 170). Dit belet de daders de buit in de wacht te slepen. Meer info via deze link.

• Overzicht waardevolle voorwerpen: Maak een overzicht van wat er gestolen is. Foto’s, serienummers en andere elementen die als bewijs kunnen dienen zijn zeer waardevol voor het onderzoek. Dit maakt het voor de politie ook eenvoudiger om gevonden voorwerpen terug aan hun rechtmatige eigenaar te kunnen bezorgen.

• Contacteren slachtofferhulp: Onbekenden die in jouw huis zijn geweest en in jouw bijzijn voorwerpen hebben gestolen, kan traumatiserend zijn. Aarzel niet om contact op te nemen met de dienst slachtofferbejegening van de lokale politie 053 60 18 18. Gratis diefstalpreventieadvies aanvragen kan door dit formulier in te vullen.