Het politie- en personeelssecretariaat

Het politie- en personeelssecretariaat is samengesteld uit vier personen. Het is het administratieve hart van de organisatie, zowel voor personeelsaangelegenheden, als voor de niet-operationele administratie en het secretariaatswerk van de korpschef.

.