Welk noodnummer bellen? 101 of 112

In België zijn er twee belangrijke noodnummers voor dringende hulp:

 • 100 voor ambulance en brandweer;
 • 101 voor politie.

Beide noodnummers zijn uiteraard dag en nacht bereikbaar.

Wat zeg je als je een noodnummer belt?

Als je een noodnummer moet bellen, bevind je je meestal in een stressvolle situatie. Het is belangrijk dat je precieze en juiste informatie kunt meedelen aan de operator en dat je zijn vragen kunt beantwoorden. Dit wil de operator van je horen:

 • de juiste locatie (gemeente, straat en huisnummer, kruispunt, kilometerpaal,…);
 • wat er precies gebeurd is (band, ongeval, inbraak, hartaanval,…);
 • of er gewonden zijn;
 • wie je bent.

Als je een noodnummer belt, wacht dan rustig het antwoord af, maar haak zeker niet in!!

Als je per ongeluk een noodnummer hebt gebeld, hang ook dan niet op, maar zeg aan de operator dat alles in orde is. Zo is de operator er zeker van dat er geen sprake is van een noodgeval.

Weet dat als je hulpdiensten zonder geldige reden opbelt, dit kan leiden tot strafrechterlijke veroordeling.

Wat is het verschil tussen een dringende en een niet-dringende oproep?

Je mag naar "100" of "101" bellen als je dringend de politie, een ambulance of de brandweer nodig hebt.

bvb :

 • bij brand (100)
 • bij ernstig ongeval met gewonden (100 of 101)
 • bij dringende hulp van medische aard (100)
 • je bent getuige of slachtoffer van een inbraak (101)
 • je merkt een verdachte toestand op (101)
 • Voor niet dringende politiehulp contacteer je het best het onthaalpunt van de politiezone Erpe-Mere/Lede.

Heb je zowel medische als politionele hulp nodig? Geen probleem: het volstaat om OF naar de "100" OF naar de "101" te bellen. Beide noodcentrales wisselen de nodige gegevens onmiddellijk met elkaar uit. In sommige gevallen kan je door de operator van de ene noodcentrale worden doorgeschakeld naar zijn collega in de andere noodcentrale.

Waar kom ik terecht als ik "100" of "101" bel?

Zowel de noodcentrale-100 als de noodcentrale-101 zijn provinciaal georganiseerd. In onze provincie zijn beide noodcentrales gevestigd in Gent, maar ze staan in rechtstreeks contact met de lokale politiezone Erpe-Mere/Lede en met het lokaal bevoegde brandweerkorps.

En wat is dan het noodnummer 112 ?

Het noodnummer "112" is het unieke noodnummer dat in alle landen van de Europese Unie actief is, dus ook in België (vergelijk met het unieke noodnummer "911" in de Verenigde Staten). Jaren geleden kon dit noodnummer enkel gebruikt worden via gsm, maar vandaag de dag kan je met elk toestel naar "112" bellen. Je komt dan terecht in de provinciale 100-centrale.

Over enkele jaren zullen de noodnummers "100" en "101" verdwijnen en zal enkel het noodnummer "112" nog blijven bestaan.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Erpe-Mere/Lede via het contactformulier of telefonisch via 053 60 18 18.