Trajectcontroles in werking vanaf maandag 1 april 2024

In de politiezone Damme/Knokke-Heist treden vanaf maandag 1 april 2024 twee trajectcontroles in werking. In Knokke-Heist gaat dit om de trajectcontrole in de Westkapellestraat, in Damme gaat dit om de installatie in de Weststraat. “De komende dagen gebruiken we actief om bestuurders te sensibiliseren, vanaf 1 april volgen boetes bij overschrijding van de trajectsnelheid”, zegt korpschef Steve Desmet. 

Trajectcontroles in werking vanaf maandag 1 april 2024

Gewijzigde snelheid Weststraat 

Op de twee trajecten zal een snelheidsregime van 70 kilometer per uur van kracht zijn. Dit betekent dat de snelheidslimiet in de Weststraat tussen Vivenkapelle en Moerkerke zal wijzigen. De snelheid van 50 km per uur ter hoogte van het Wonderjaar verdwijnt. Eind deze week verwijdert het stadbestuur de verkeersborden. 

De trajectcontrole in de Westkapellestraat ligt tussen de Nieuwstraat en de Hulststraat. Ook hier geldt de maximumsnelheid van 70 km per uur. “Een trajectcontrole werkt efficiënter dan een flitscamera”, zegt korpschef Steve Desmet. “Veel bestuurders remmen ter hoogte van een flitspaal af, maar drijven daarna de snelheid opnieuw op. Op locaties met een trajectcontrole respecteren de bestuurders over een langere afstand de toegelaten snelheid wat de veiligheid ten goede komt.” 

Het Vlaams Gewest maakt van de gelegenheid gebruik om ook haar trajectcontrole op de N9 tussen Maldegem en Sijsele op maandag 1 april te activeren. Ook hier geldt een maximumsnelheid van 70 km per uur. 

Hoe werkt een trajectcontrole 

Een trajectcontrolesysteem maakt in totaal twee foto’s: een foto wanneer de wagen voorbij de eerste camera rijdt en een foto wanneer de wagen langs de tweede camera passeert. Dankzij de nummerplaatherkenningssoftware kan het computersysteem de foto’s aan elkaar linken. Er volgt een snelheidsboete als de gemiddelde snelheid hoger ligt dan de toegelaten snelheid. Dankzij de nummerplaatherkenningssoftware kan het politieteam op deze locaties ook geseinde wagens detecteren. 

Samen met het stadsbestuur van Damme en het gemeentebestuur van Knokke-Heist blijft de politiezone hard inzetten op verkeersveiligheid. “We roepen bestuurders op om de maximumsnelheid overal te respecteren en onnodige verkeersboetes te vermijden. Overdreven snelheid blijft een van de oorzaken voor verkeersongevallen en verkeersonveilig gedrag.” 

De verwerking van de snelheidsovertredingen binnen de nieuwe trajectcontroles gebeurt door het gewestelijk verwerkingscentrum (GVC) te Gent waarmee de politiezone Damme/Knokke-Heist een protocolakkoord heeft afgesloten.  

Labels