Veiligheidsmonitor 2024

De Veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking gevoerd wordt over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen (politiezones en gemeenten). 

Logo

De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van uw gemeente/stad. Wij vragen u dan ook om deze Veiligheidsmonitor gunstig te onthalen en de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. 

Jouw medewerking is dus van groot belang. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt; deze zijn niet gelinkt aan het token en worden volledig vertrouwelijk behandeld.

De personen die via een statistische toevalssteekproef (willekeurig getrokken uit het Rijksregister onder strikte voorwaarden van de Privacycommissie) worden geselecteerd zullen vanaf 20 mei de uitnodiging tot deelname aan de vragenlijst, in de bus krijgen. Deze uitnodigingsbrief bevat een toegangscode om online de vragenlijst in te vullen. Dit heeft verschillende voordelen:

  • Makkelijk
  • Snel
  • Minder kans op fouten
     

Indien je niet in de mogelijkheid bent om de vragenlijst online in te vullen, dan zal je binnen enkele weken een papieren exemplaar ontvangen, dat je kosteloos kan terugsturen. De resultaten worden in het eerste semester van 2025 verwacht. 

Alvast dank voor demedewerking!

Labels