Wat is een BuurtInformatieNetwerk?

Een BuurtInformatieNetwerk (BIN) is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen ons politieteam en de leden van het netwerk. De samenwerking is gericht op het realiseren van volgende doelstellingen:

  • het stimuleren van het meldingsgedrag,
  • het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel,
  • het bevorderen van de sociale controle,
  • het verspreiden van de preventiegedachte,
  • het stimuleren van de samenwerking tussen burgers en politiediensten,
  • het (wederzijds) uitwisselen van informatie,
  • het verbeteren van de BIN-werking.

Ons politieteam en de leden van het netwerk wisselen wederzijds informatie uit om deze doelstellingen te bereiken.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via +32 50 619 619.