Waaruit bestaat het scholenaanbod?

Het Educatieteam schoot in het najaar van 2021 officieel uit de startblokken. Het team stelde – na een intense voorbereiding en uitgebreide behoeftebepaling onder de Damse en Knokke-Heistse scholen – een veelzijdig en leerrijk lesaanbod samen. In deze veranderlijke en uitdagende maatschappij wil het Educatieteam een brug bouwen naar de leerlingen en hen doorheen hun schoolloopbaan op een educatieve manier voorbereiden op uiteenlopende, maatschappelijke uitdagingen.

Er zijn lessen op maat van zowel het basis- als secundair onderwijs uitgewerkt. Voor het schooljaar 2021-2022 zijn alle Damse en Knokke-Heistse lagere scholen ingestapt op het aanbod. Het Educatieteam werkt in het kader van het project DKH Safe ook infoavonden voor de ouders uit.

 

1. DKH Safe

De lesgevers hebben tijdens de lessen DKH Safe oog voor de gevaren van het internet en maken de leerlingen alert voor de valkuilen van het online leven. Ze geven informatie en tips om voorzichtiger online te leven. Het Educatieteam werkt voor deze lessen nauw samen met Child Focus.

Aanbod op maat van leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar.

Via de Instagrampagina van ons politieteam lanceerde het Educatieteam al de gelijknamige campagne DKH Safe. Deze campagne is gericht op jongeren vanaf dertien jaar. Het team werkt hiervoor nauw samen met lokale influencers.

 

2. Weerbaarheid

In de weerbaarheidslessen ligt de nadruk op de emotionele weerbaarheid van de leerlingen. Aan de hand van interactieve oefeningen kaarten de lesgevers verschillende maatschappelijke problemen aan, zoals bendevorming en zinloos geweld. Bijvoorbeeld: de leerlingen leren via een educatief gesprek hun grenzen aan te geven.

Aanbod op maat van leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar.

 

3. Beroepentoelichting

De kleuters leren tijdens de lessen de politie op een laagdrempelige manier kennen. In het derde leerjaar maken de lessen deel uit van de beroepenweek.

Aanbod voor leerlingen van het kleuteronderwijs en het derde leerjaar.

 

4. Dode hoek

Het Educatieteam zet zich ook in om de leerlingen bewust te maken van de gevaren van de dode hoek bij een vrachtwagen. Ze werken hiervoor samen met de Knokke-Heistse preventiedienst en Colruyt Group. De scholen kunnen voor de theorieles een educatieve koffer uitlenen in de bibliotheek. Daarna vinden er praktijkdagen plaats, waarbij de Colruyt Group met een vrachtwagen en oplegger naar de scholen komt. De vrachtwagenchauffeur geeft samen met iemand van het Educatieteam uitleg aan de kinderen.

Aanbod op maat van leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. In sommige scholen sluit ook het vierde leerjaar aan.

 

5. Verkeers-en mobiliteitseducatie (Vemoe)

Onder het motto 'Zwemmen leer je in het zwembad, fietsen op de weg' trekt Vemoe naar de scholen om de leerlingen – zowel in de klas als op de weg – belangrijke verkeers- en fietsvaardigheden bij te brengen. In de middelbare scholen gaat de werkgroep in dialoog met de toekomstige generatie autobestuurders. Vemoe maakt deel uit van het Educatieteam.

Aanbod op maat van leerlingen van het zesde leerjaar en zesde middelbaar.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via +32 50 619 619.