3 DECEMBER 2018 - Internationale Dag voor Mensen met een Beperking.

Eén van de prioriteiten binnen de LP Kouter is de controle op het onrechtmatig gebruik van parkeerplaatsen voorbehouden voor mensen met een handicap en van het misbruik van de gehandicaptenparkeerkaart.

De parkeerkaart is een persoonlijke kaart die u (als chauffeur of passagier van een voertuig) bepaalde voordelen geeft bij het parkeren. Niemand anders mag van deze kaart gebruik maken tenzij u zelf in het voertuig zit.

• U moet uw parkeerkaart duidelijk zichtbaar vooraan in het voertuig (op het dashboard) leggen. Het symbool van de persoon in een rolstoel moet zichtbaar zijn.
• Uw parkeerkaart is in principe levenslang geldig. Onder het symbool van de persoon in een rolstoel staat dan “geldigheidsduur : onbepaald”. Maar als bij de geldigheidsduur een specifieke datum staat vermeld, dan kunt u de kaart slechts gebruiken tot die datum. Als uw kaart een beperkte geldigheidsduur heeft en u wilt een nieuwe kaart aanvragen, moet u dat doen 6 maanden voor het verstrijken van de oude kaart. Hiervoor kan u bij uw gemeentebestuur terecht.
• Als uw gezondheidstoestand verbetert en u voldoet niet meer aan de voorwaarden (bv. omdat uw mobiliteit is verbeterd), moet u de kaart terugsturen. Ook in geval van overlijden moet de kaart (door een familielid/naaste/…) worden teruggestuurd naar het adres dat vermeld staat (links onderaan de voorzijde) van de parkeerkaart.
• Als uw kaart beschadigd is en bij diefstal of verlies, kunt u bij het gemeentebestuur een duplicaat vragen. Vooraf dient u een attest van verlies/diefstal af te halen bij uw lokale politie.
• Als de politie vaststelt dat uw kaart onrechtmatig gebruikt wordt (bv. iemand gebruikt uw kaart terwijl u niet in de wagen zit, er wordt een kopie gebruikt, de kaart is vervallen,...), kan de kaart worden afgenomen. U dient daarna opnieuw een parkeerkaart aan te vragen (leveringstermijn : 6 maanden!).
• Opgelet : Wanneer u de kaart niet (meer) in u bezit heeft, mag u niet (meer) parkeren op een voorbehouden plaats! U kan hiervoor een boete oplopen !

foto van Lokale politie Kouter.

Lokale politie Kouter

Politiekantoor