Beslissingen politieraad 18 september

De politieraad heeft in zitting van 18 september ll. over volgende punten beraadslaagd en beslist: