Opdrachtbrief Korpschef

Het mandaat van de korpschef wordt uitgeoefend in overeenstemming met de opdrachtbrief waarin de te bereiken doelstellingen van het mandaat zijn vervat. De opdrachtbrief is in overeenstemming met het nationaal en het zonaal veiligheidsplan.