Verkeerspark

De leerlingen van de tweede graad van het basisonderwijs leren de wegcode te respecteren in een veilige en overdekte omgeving.

Het doel is om gedurende de theorieles de bevelen, verkeersregels, - tekens en wegmarkering onder de knie te krijgen.

De praktijk vindt plaats op het verkeerspark (oppervlakte van 15 meter op 25 meter) die het straatbeeld nabootst waar de leerlingen zich verplaatsen in het 'verkeer' met de fiets.