Missie, visie en waarden

ONZE MISSIE

"De politie; 3 x uw partner in kwaliteitsvolle basispolitiezorg"

 • op het domein van veiligheid, criminaliteit en leefbaarheid
 • op basis van COP en EFQM/INK
 • met het zonaal veiligheidsplan als leidraad

ONZE VISIE

"Groeien in de politiecultuur van 'Excellente politiezorg""

 • verdere professionalisering van de basisfunctionaliteiten
 • vakbekwame leidinggevenden
 • nog nauwere samenwerking tussen onze diensten
 • hoge kwaliteit van de geleverde prestaties
 • adequaat informatief- en communicatiebeleid voor interne en externe belanghebbenden

ONZE WAARDEN

"Communis Fortis"

 • inspirerend en motiverend leiderschap
 • initiatief, creativiteit en inzet
 • respect
 • geloofwaardigheid
 • teamgeest