Politieraad

In meergemeentezones worden de bevoegdheden van de gemeenteraad over de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad. Zo is de politieraad bevoegd voor de goedkeuring van de personeelsformatie en de personeelsregeling in het algemeen, de begroting en elke beslissing die te maken heeft met de werkingsmiddelen, infrastructuur, apparatuur en uitrusting van het politiekorps.

Zittingen van de politieraad

De vergaderingen van de politieraad worden minimum vier maal per jaar georganiseerd in de Seylsteen - Sint-Denisplaats 16 in Veurne en is toegankelijk voor het publiek. Persoonsgebonden dossiers (benoemingen, pensioneringen...) worden wel achter gesloten deuren behandeld, na afloop van de openbare zitting.

De agenda van elke vergadering is terug te vinden op de website en wordt ook uitgehangen in de gemeentehuizen van de zone. De installatievergadering voor de nieuwe politieraadsleden vond plaats op 19 februari 2019 en op 23 april 2019. In 2020 zijn de zittingen gepland op 07 januari, 24 maart, 28 april, 23 juni, 15 september en 08 december.

De notulen kan u hieronder in bijlage terugvinden.

Samenstelling

De politieraad wordt evenredig samengesteld uit gemeenteraadsleden van elke gemeente van de zone, op basis van de bevolkingscijfers. In de politiezone Spoorkin zetelen momenteel, naast de 3 burgemeesters, nog 15 raadsleden: uit Veurne (9), Alveringem (4), Lo-Reninge (2). Ook de korpschef en de secretaris van de politiezone nemen deel aan de vergaderingen van de politieraad. De voorzitter van het politiecollege (burgemeester Peter Roose) zit de politieraad voor.

Stad/gemeente Burgemeester Raadsleden
Veurne Peter Roose Jef Goens, Stijn Hommez, Dirk Kesteloot, Michèle Note, Anja Pilet , Anneke Soenen, Pascal Sticker, Wouter Vanlouwe, Jan Verfaillie
Alveringem Gerard Liefooghe Philip Ameloot, Gerda Butaye, Dries Decorte, Marnik Vandenbroucke
Lo-Reninge Lode Morlion

Deheegher Jan, Ignace Lootvoet