Politieraad

In meergemeentezones worden de bevoegdheden van de gemeenteraad over de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad. Zo is de politieraad bevoegd voor de goedkeuring van de personeelsformatie en de personeelsregeling in het algemeen, de begroting en elke beslissing die te maken heeft met de werkingsmiddelen, infrastructuur, apparatuur en uitrusting van het politiekorps.

Zittingen van de politieraad

De vergaderingen van de politieraad worden minimum vier maal per jaar georganiseerd in de Seylsteen - Sint-Denisplaats 16 in Veurne en is toegankelijk voor het publiek. Persoonsgebonden dossiers (benoemingen, pensioneringen...) worden wel achter gesloten deuren behandeld, na afloop van de openbare zitting.

De agenda van elke vergadering is terug te vinden op de website en wordt ook uitgehangen in de gemeentehuizen van de zone. De installatievergadering voor de nieuwe politieraadsleden vond plaats op 19 februari 2019 en er vonden eedafleggingen plaats op 23 april 2019, 09 februari, 20 april 2021 en 30 november 2021.

In 2024 staan de zittingen gepland op 20 februari, 30 april, 25 juni, 24 september en 17 december.

De notulen kunt u hieronder in bijlage terugvinden.

Samenstelling

De politieraad wordt evenredig samengesteld uit gemeenteraadsleden van elke gemeente van de zone, op basis van de bevolkingscijfers. In de politiezone Spoorkin zetelen momenteel, naast de 3 burgemeesters, nog 15 raadsleden: uit Veurne (9), Alveringem (4), Lo-Reninge (2). Ook de korpschef en de secretaris van de politiezone nemen deel aan de vergaderingen van de politieraad. De voorzitter van het politiecollege (burgemeester Peter Roose) zit de politieraad voor.

Stad/gemeente Burgemeester Raadsleden
Veurne Peter Roose Stijn Hommez, Guido Hoste, Dirk Kesteloot, Michèle Note, Anja Pilet , Anneke Soenen, Pascal Sticker, Wouter Vanlouwe, Jan Verfaillie
Alveringem Gerard Liefooghe Philip Ameloot, Karolien Avonture, Dries Decorte, Emma Breyne
Lo-Reninge Lode Morlion

Deheegher Jan, Ignace Lootvoet