Persbericht: resultaten WODCA-controles

De Lokale Politie Rivierenland voerde tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag alcoholcontroles en controles op drugs in het verkeer uit in Mechelen en Willebroek. 

In totaal werden 1065 ademtests afgenomen. 34 bestuurders testten positief: 32 wegens strafbare alcoholopname in het verkeer, één wegens drugs in het verkeer en één wegens strafbare alcoholopname én drugs in het verkeer tegelijkertijd. 

Tien rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen:

  • Een bestuurder legde een positieve speekseltest af wegens het gebruik van cannabis en mefedron. Hij had tevens 1,8 promille alcohol in zijn bloed. Zelfs voor beide inbreuken apart zou zijn rijbewijs onmiddellijk worden ingetrokken. 
  • Een bestuurder legde een positieve speekseltest af wegens het gebruik van cannabis. Hij is tevens slechts houder van een voorlopig rijbewijs categorie B, beperkte duur, model 18 maand. Onder dekking daarvan is het echter verboden te sturen tijdens een weekendnacht tussen 22 en 6 uur. Tevens zaten er twee passagiers in het voertuig geen houder van enig rijbewijs, wat verboden is. Tot slot hing er ook geen L-teken aan de achterruit. 

In normale omstandigheden werd nog een rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. Die bestuurder betrof echter een fietser die maar liefst 2,3 promille alcohol in zijn bloed had. Bovendien had hij geen verlichting voor- en achteraan zijn fiets, maakte hij al rijdend gebruik van zijn smartphone en reed hij op het fietspad in de tegenovergestelde rijrichting. Om te vermijden dat hij toch zou verder rijden en om een mogelijk ongeval te voorkomen, werd de fiets van betrokkene 6 uur ingehouden. 

Vijf bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor een periode van 6 uur

  • Een bestuurder had zijn rijbewijs niet op zak en is hiervoor extra strafbaar. Hierop werd zijn auto ter plaatse 6 uur ingehouden d.m.v. een stuurstang. 
  • Een bestuurder is wel erg hardleers. Eerder dit jaar en ook in 2021 en 2020 werd hij al geverbaliseerd. Telkens wegens strafbare alcoholopname in het verkeer.  

18 bestuurders kregen een rijverbod van 3 uur

  • Twee bestuurders zijn officieel gedomicilieerd in het buitenland. Zij mochten hun boete van 189,02 euro onmiddellijk ter plaatse betalen.

 

Twee bestuurders waren slechts houder van een voorlopig rijbewijs categorie B, beperkte duur, model 36 maand. Onder dekking hiervan is het echter verboden te sturen tijdens een weekendnacht tussen 22 en 6 uur. Tevens zat er telkens geen verplichte begeleider in het voertuig en was er geen L-teken aangebracht aan de achterruit. 

Eén voertuig werd geïntercepteerd waarvan de keuring reeds geruime tijd vervallen is. 

Vier bestuurders legden een negatieve speekseltest af in het kader van drugs in het verkeer.  

 

De alcoholcontroles en controles op drugs in het verkeer van de Lokale Politie Rivierenland worden uitgevoerd in het kader van het verkeersactieplan. Dergelijke acties zullen ook in de nabije toekomst gevoerd worden.  

Labels