Don't do drugs & drive

Don’t do drugs & drive. Dat is de naam van de nieuwe campagne van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) om feestgangers en festivalbezoekers aan te sporen niet onder invloed van drugs te rijden. Dat is nodig, want bijna 1 op 6 jonge bestuurders sluit niet uit dat ze drugs en rijden zouden combineren.

Drugs en rijden gaan niet samen. Verdovende middelen wijzigen de normale werking van de hersenen en hebben daardoor áltijd een negatieve impact op de rijvaardigheid. Sommige stoffen hebben bovendien gevaarlijke nawerkingen die uren later nog voor een verhoogd ongevallenrisico kunnen zorgen. Alhoewel het merendeel van de jonge bestuurders daarvan op de hoogte is, blijkt een deel van hen toch minder overtuigd van de risico’s die drugs met zich meebrengen dan andere leeftijdsgroepen.

Bestuurders mogen in ons land geen enkel spoor van druggebruik vertonen. Uit verkeersstatistieken van de federale politie blijkt dat het aantal vaststellingen voor rijden onder invloed van drugs in Vlaanderen de voorbije tien jaar verdrievoudigd is. De stijgende cijfers zijn gedeeltelijk te verklaren door de groeiende pakkans. Sinds 1 april dit jaar maken politiediensten gebruik van speekselanalyses als wettelijk bewijs voor druggebruik, vroeger was daarvoor een tijdrovende bloedproef nodig. De speekselanalyse vergemakkelijkt de controles en zal de pakkans wellicht nog verder doen stijgen.

Tijdens de zomermaanden zal ook onze politiezone zo goed als non-stop controleren op drank en drugs in het verkeer.

Bron: VSV