Politiezone Voorkempen vraagt aan scholen om ongevallen te melden

Onze verkeersconsulente Iris Denies gaf vanmorgen op Radio 2 meer uitleg over haar nieuwe project waarmee de politiezone Voorkempen vanaf dit schooljaar schoolomgevingen veiliger wil maken. Veel ongevallen in de buurt van scholen waarbij geen slachtoffers vallen, worden niet aangegeven bij de politie. Daar willen we verandering in brengen, zodat we weten waar er nog werk is aan de verkeersveiligheid.

"Het is de bedoeling dat scholen melding maken als zij weet hebben van een ongeval of bijna-ongeval", vertelt Denies. Nu is het nog vaak zo dat jongeren geen officiële melding maken van een ongeval dat ze meemaakten onderweg naar school, bijvoorbeeld omdat er geen slachtoffers vielen of omdat er geen of maar heel weinig schade is. Maar ook deze 'kleine' ongevallen leveren heel wat nuttige informatie op voor de politie.

"Als we deze dan achteraf gaan bundelen of in kaart brengen, en we zien bijvoorbeeld dat er altijd om 8u 's morgens op een bepaald kruispunt zich een probleem voordoet, kunnen we daar eens gaan kijken. Is het de lichtgesteldheid, moeten we extra verlichting gaan aanbrengen, of LED-verlichting gaan voorzien? We kunnen daar dan al op inspelen voordat we moeten overgaan tot preventieve of repressieve handhaving", legt Denies uit.

De scholen hebben afgelopen zomer al een formulier van onze politiezone ontvangen. Daarin kunnen ze anoniem de gegevens van het (bijna-)ongeval noteren en overmaken aan onze verkeersdienst.